Kolmainupüha

Kolmainupüha

Video: õp Enn Auksmanni mõtisklus

Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema au!

Jesaja 6:3

Esimesel pühapäeval pärast nelipüha mõtleme Jumala Kolmainsusele.

Kolmainuõpetus püüab võtta kokku müsteeriumi, mida Piibel erinevates kohtades esitab: Jumal on taevane Isa, Looja; ta on Jeesus Kristus, Jumala Poeg ja Päästja; ta on Püha Vaim, kes tänagi meie keskel tegutseb ja meid pühitseb.

“Me austame üht ainsat Jumalat kolmainsuses ja kolmainsust ühtsuses, ning ei muuda ähmaseks nende isikuid ega lahuta nende ühtset olemust,” öeldakse Athanasiose usutunnistuses.

Seda müsteeriumi ei suuda me siin maa peal kunagi lõpuni ära seletada ega mõista. Me õpime aga Jumalat tundma, püüdes teda armastada ja tema käske pidada, teda ülistades ja teenides.

Me palvetame: Püha Kolmainu Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim, igavene Issand, Sind me kiidame, austame ja täname, Sind me palume. Jaga meile oma jumalikku armu, nii et me Sinu olemuse müsteeriumi õigesti tunnistame, kristlikult elame, õndsalt lahkume ja pärast maist elu koos pühade inglite ja lunastatutega Sind taeva kirkuses teenime. Seal saame Sind palgest palgesse näha ja ülistada Sind igavesti.


Vaata ka: