Konsistooriumi juulikuise koosoleku otsustest

Konsistooriumi juulikuise koosoleku otsustest

EELK kirikuvalitsuse juulikuine istung algas pidulikult: piiskop Marko Tiitusel täitus veerand sajandit ordinatsioonist. Tema õnnitlemisele järgnenud koosolekul otsustati muuhulgas järgmist:

Vakantseks kuulutati Vändra koguduse õpetaja ametikoht. Kandideerimisavalduste esitamise tähtajaks määrati 1. oktoober 2024.

Räpina Miikaeli koguduse õpetaja Jaak Pärnamägi vabastati Võru praostkonna vikaarõpetaja kohustustest tagasiulatuvalt alates 1. juunist k.a.

Õp Rene Alberi määrati Võru praostkonna vikaarõpetajaks praost Üllar Salumetsa alluvusse.

Võru Katariina koguduse õpetaja Andres Mäevere ametiaega pikendati aasta võrra.

Õp Valdo Reimann arvatakse emerituuri 1. novembrist.

Tapa koguduse õpetaja ametikoht kuulutatakse vakantseks 1. novembrist. Kandideerimisavalduste saatmise tähtajaks määratakse 15. september. Täpsemat teavet saab praost Katrin-Helena Melderilt.

Õp Jaanus Jalakas vabastati Kuusalu koguduse õpetaja ametist alates 2. juulist kirikuseadustiku § 87. alusel ja määrati reservi kirikuseadustiku § 91. lg 1 alusel. Koguduse hooldajaõpetajaks määrati Urmas Nagel kuni 1. oktoobrini. Kuusalu koguduse õpetaja ametikoht kuulutati vakantseks alates 1. oktoobrist 2024 ning kandideerimisavalduste esitamise tähtajaks määrati 15. september 2024.

Tauno Toompuu määrati Ida-Harju praostkonna praosti kohusetäitjaks alates 2. juulist kuni Ida-Harju praostkonna sügissinodi toimumiseni.

Ida-Harju praostkonna vikaarõpetaja Ahti Udam määrati Loksa ja Leesi koguduse hooldajaõpetajaks alates 2. juulist 2024.

Moodustati teoloogia- ja hariduskomisjon koosseisus Marko Tiitus (esimees), Priit Rohtmets (sekretär), Robert Bunder, Kerstin Kask, Jaan Lahe, Urmas Nõmmik, Ove Sander, Randar Tasmuth, Anti Toplaan, Egle Viilma ja Urmas Viilma. Komisjonile tehti ülesandeks EELK teoloogilise arutelu strateegia 2024-2029 tegevusplaani koostamine ja selle täitmise koordineerimine.

Katrin-Helena Melder määrati Eesti Kirikute Nõukogu looduhoiu nõukogu liikmeks.

Martin-Luther-Bundi toetus auto ostmiseks määrati Lääne-Nigula ja Paide kogudustele.

Määrati ka Saksamaa Põhjakiriku 2025. aasta toetuse jaotus.

Ukraina luterliku kiriku diakooniatööd otsustati toetada 5000 euroga.

Kärla kogudusele anti luba tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks elektrimaakaabelliini paigaldamiseks kolmele kogudusele kuuluvale kinnistule.

Jüri kogudusele anti luba teeservituudi seadmiseks kinnistuosale.

Meeldib 1