EELK Konsistooriumi 7. mai istungil otsustatust

EELK Konsistooriumi 7. mai istungil otsustatust

Teisipäeval, 7. mail Tallinnas kogunenud EELK kirikuvalitsus ehk konsistoorium otsustas määrata Lasnamäe Püha Markuse koguduse hooldajaõpetajaks õp Kaido Petermanni kuni koguduse õpetaja ametikoha täitmiseni. EELK Lasnamäe Püha Markuse kogudus võeti EELK-sse vastu möödunud nädalal, 30. aprillil Jõgeval toimunud EELK XXXI Kirikukogu istungjärgul.

Õp Marek Alveus kinnitati Nõmme Rahu koguduse õpetajaks alates 10. juunist 2024 ning piiskop Ove Sander vabastatakse Nõmme Rahu koguduse õpetaja ametist samast kuupäevast alates.

Õp Ulvar Kullerkupp määrati Jõhvi ja Pühajõe koguduste hooldajaõpetajaks kuni Jõhvi koguduse õpetaja ametikoha täitmiseni.

Lüganuse kogudusele anti luba asutada sihtasutus Lüganuse Köstrimaja. Sihtasutuse põhieesmärk on Lüganuse vallas, aadressil Papli tn 30 asuva köstrimaja koos selle juurde kuuluva kinnistu arendamine avalikes huvides kasutatava kogukonnamajana. Sihtasutuse ülesandeks on korraldada köstrimaja restaureerimis- ja ehitustööd ning tagada selle edaspidine korrashoid ning haldamine koos kogukonda ühtlustavate ja siduvate tegevuste pakkumisega.

Kiideti heaks piiskoppide vappide kasutusele võtmine oma piiskopkondade piiskoppide ametis tegutsedes. Piiskopivappide kirjeldused on avaldatud ajalehe Eesti Kirik 17. aprilli 2024 lehenumbris.

Laiuse kogudusele anti luba koguduse nõukogu valimata jätmiseks praeguse  valimisperioodi lõpuni.

Sangaste kogudus sai loa andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks 10 kV pingega elektrimaakaabelliini paigaldamiseks kolmele koguduse kinnistule.

Rapla Maarja-Magdaleena kogudusele anti luba tasuta tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks elektripaigaldise omamiseks kogudusele kuuluval kinnistul.

Kuusalu kogudus sai loa hoonestusõiguse seadmiseks Springplus OÜ kasuks kinnistutele aadressil Kuusalu tee 45 ja Kuusalu tee 47, Kuusalu alevik, Kuusalu vald.

Meeldib 3