Suurbritannia Luterlike Kirikute Nõukogu peasekretäriks valiti eestlasest pastor

Suurbritannia Luterlike Kirikute Nõukogu peasekretäriks valiti eestlasest pastor

Suurbritannia Luterlike Kirikute Nõukogu (Council of Lutheran Churches in Great Britain; CLC) peasekretäriks valitud pastor Meelis Süld on töötanud CLC-s viimased neli aastat avalike suhete juhina ning on hästi tuntud nii Suurbritannia kui ka laiemalt luterliku oikumeenilise ja kristliku ajakirjanduse ringkondades. Samuti on ta pastor Suurbritannia Luterlikus Kirikus, teenides praegu Londoni püha Anne’i luterlikus koguduses.

CLC uue eesistuja Per Jonssoni sõnul on oluline omada vaimulikuks pühitsetud peasekretäri, kuna tema ise on ilmik, ning hoida head tasakaalu ilmikute ja vaimulike juhtide vahel. Kommenteerides pastor Meelise ajakirjanduslikku tausta ringhäälingu ususaadete toimetajana märkis ta: “Peame end laiemale avalikkusele tutvustama ja selgitama, mille eest seisame ja miks me eksisteerime. Meelise taust on selles osas väga kasulik.”

Pastor Sülla unistus on, et CLC oleks tuntud Ühendkuningriigis mõne heategevusliku algatuse või projekti kaudu, mis teenib kogu kristlikku kogukonda või riiki: “Ma tahaksin näha, mida meie liikmeskirikud soovivad laiemale ühiskonnale pakkuda. Minu silmis on tähtis, et luterlastel oleks nähtav ja tuntud panus avalikku ellu.”


Vaata ka: