Mida pakub kogudustele EELK Misjonikeskus?

Mida pakub kogudustele EELK Misjonikeskus?

EELK Misjonikeskus on olnud kogudustele partneriks juba üle veerand sajandi. Koguduste küsitlusest 2020. aastal selgus, et jätkuvalt oodatakse meilt sädet ja inspiratsiooni kristlaseelu innustamisel ja õpetamisel.

Sihtasutus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus asutati EELK poolt 1997, et edendada EELK misjonitööd.

Eestis on palju kauneid kirikuid, mida kogudused korras hoiavad. Aga kui “korras” oleme koguduseliikmetena ise?

Misjonikeskus koolitab, kuulutab ja läkitab

  • KOOLITAME: Pakume koguduste liikmetele Piiblil põhinevaid koolitusi palvemeele ja toetava osadusega, mis aitavad kasvada teadlikeks, tegusateks ristiinimesteks. 
  • KUULUTAME: Korraldame koos kogudustega evangeelseid sündmusi ja arendame noortemeediat Pluss.
  • LÄKITAME: Korraldame välismisjonäride tööletulekut Eestisse ja läkitame eestlasi välismaile koostöös Soome ja Norra misjoniseltsidega.

EELK Kirikufond teeb annetuste abil korda kirikud. Misjonikeskus teeb annetuste abil korda inimesed, kes täidaksid korda saanud kirikud. Iga annetus teeb võimalikuks selle visiooni täitumise!

Annetused Misjonikeskuse töö toetuseks on teretulnud SA EELK Misjonikeskus arveldusarvele EE482200001120254269 märgusõnaga “Inimesed korda”.


Vaata ka:

Meeldib 1