Oiva Hujanen – uus töötegija Tallinna praostkonnas

Oiva Hujanen – uus töötegija Tallinna praostkonnas

Käesoleva aasta algusest on Tallinna praostkonna vaimulikele mentorina toeks suurte kogemustega senine Soome ja Ingeri kiriku pastor Oiva Hujanen. Pastor Hujanen on Eestisse kutsutud koostöös EELK Misjonikeskuse Soome partneri Evangeelse Luterliku Ühinguga (ELY).

Oiva Hujanen töötab Eestis osalise ajaga ning tema peamine ülesanne on praost Jaak Ausi alluvuses töötades pakkuda mentorlust Tallinna praostkonna vaimulikele. 

Mentorina pakub ta Tallinna koguduste vaimulikele ja teistele töötegijatele võimalust hingehoidlikeks vestlusteks ja ühiseks palvetamiseks. Pastor Oiva osaleb ka Tallinna praostkonna vaimulike koosolekutel ja kohtub meeleldi koguduste usaldusisikute (nõukogude ja juhatuste) ning vabatahtlike koguduseliikmetega, et kaasa aidata ilmikute aktiivsuse suurendamisele.

Välismisjonäride tööd Eestis koordineerib EELK Misjonikeskus. Misjonäride ametlikuks kutsujaks on EELK peapiiskop.

Praegu töötab Eestis kümme välismisjonäri. ELY kaudu on käesoleva aasta aasta algusest osalise ajaga taas ka Titta Hämäläinen Eestis ja jätkab tööd Laste- ja Noorsootöö Ühenduses.

Kaanefotol: Tallinna praostkonna vaimulike kokkusaamisel osalejad 7. veebruaril 2024. Oiva Hujanen on esireas vasakpoolseim. (Foto: Anti Toplaane erakogust)


 Vaata ka:

Meeldib 1