Peapiiskop pühitses Tartus taastatava Maarja kiriku torni

Peapiiskop pühitses Tartus taastatava Maarja kiriku torni

Neljapäeval, 29. veebruaril pühitses peapiiskop Urmas Viilma Tartus taastatava Maarja kiriku torni. Heade annetajate abil taastatud torniosa on suur samm edasi kogu kirikuhoone taastamise suunas.

Peapiiskop õnnistamas kokkutulnuid Tartu Maarja kiriku torni pühitsemisel 29.02.2024 (Foto: Toomas Nigola)

Oma kõnes meenutas peapiiskop apostel Pauluse sõnu „Tuli katsub läbi igaühe töö, missugune see on. Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju“ (1Kr 3:13-15). Ta osutas, et oleme saanud näha Tartu Maarja kiriku püsimajäämist tules ja järgnenud okupatsioonikümnendite ajastul, mil hoone säilimise eest hoolitsesid kas tahtlikult või tahtmata kindlasti ka need, kes siia spordisaali rajasid. “Tartu Maarja kirik jäi tules püsima ja säilis oodates oma aega ja taastamist,” tõdes peapiiskop.

Ka meenutas ta Jeruusalemma templi lugu: sedagi ehitati ja hävitati korduvalt, kuid ometi räägitakse ikka sellestsamast templist. Paljud ootavad tänini võimalust peaaegu 2 000 aasta eest hävinud templi taastamiseks. “Inimesed on kärsitud, Jumalal on aega. Jumalal on ka oma plaanid,” sedastas Viilma.

Tunnustades kõiki neid, kes oma panuse Tartu Maarja kiriku taastamise heaks andnud, lausus peapiiskop: “See, kes on osalenud Tartu Maarja kiriku ehitamisel ükskõik kui nähtava või nähtamatu panusega, on andnud oma osa ja loonud eelduse iseenda Jumala templiks kujundamisele. Ja see töö jätkub Tartu Maarja kiriku taastamisel.”

Pühitsemistalitusel teenisid sõnaga ka Tartu Maarja koguduse vaimulikud õp Timo Švedko ja diak Urmas Saupõld ning Tartu praost Kristjan Luhamets. Ühislaule saatis Väägvere Pasunakoor.

Vaimuliku talituse järel kõnelesid Tartu linnapea ja Tartu Maarja kiriku sihtasutuse nõukogu esimees Urmas Klaas, kiriku taastamise toetajate nimel OÜ Giga Ehitus ehitusjuht Mikk Kullamaa, ehitaja esindaja Tõnu Timma ning muusik Tõnis Mägi.

Oma Tartu-visiidi raames osales torni pühitsemisel ka vabariigi president Alar Karis koos abikaasa Sirje Karisega. Urmas Klaas andis presidendile üle esimese Tartu Maarja kirikule pühendatud kuldmüntidest, mis on valminud Kirikufondi ja Eesti Mündiäri koostöös.

Ka Sina võid olla kirikuehitaja!

Tartu Maarja kiriku taastamise tööd vajavad jätkuvalt igaühe abi. Toetamiseks saab teha nimelise annetuse Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse Swedbanki kontole EE132200221021269201. Anonüümseks annetuseks võid helistada 900 1842 ja annetada 5 eurot, valides 900 1941 annetad 10 eurot ja 900 2019 annetad 50 eurot.

Hetki kirikutorni pühitsemiselt Toomas Nigola kaamerasilma läbi nähtuna


Vaata ka:

Meeldib 1