Piiblipüha läkitus Eestimaa kogudustele

Piiblipüha läkitus Eestimaa kogudustele

Armsad vennad ja õed!

Juba aastaid tähistame maikuu esimesel pühapäeval koos Ühinenud Piibliseltsidega, Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutega ja kõikide kristlastega piiblipüha. Täna ja alanud nädalal palvetatakse piiblitöö edenemise pärast kogu maailmas. Käesoleva aasta on Eeesti Kirikute Nõukogu kuulutanud meieisapalve aastaks. Täitub ju tänavu 500 aastat esmakordselt meie emakeeles kirjutatud palvel, mis on meieni jõudnud. Oleme tänulikud emakeelse Jumala sõna eest.

Kolmveerand maailma elanikkonnast saab lugeda emakeeles kogu pühakirja, sh ka baškiirid (1,2 miljonit). Siiski on Piibel vähemasti osaliselt tõlgitud siiani vaid ligi pooltesse maailma keeltesse (3686), enamik keeli (3710), peaasjalikult väiksema kõnelejate arvuga, on siiani ilma Piiblita.

Eelmisel aastal vähenes selliste keelte arv 72 võrra (kokku 100 miljonit kõnelejat), nende seas tõlgiti osa Piiblist ka ewe keelde Togos, kus seda räägib 1,7 miljonit inimest, samuti evangeeliumid kurdi sorani (5,3 miljonit) ja tänapäeva Egiptuse araabia keelde (78 miljonit).

Ka puuetega inimesed vajavad Piiblit. Maailma 400 viipekeelest on Piibel tervikuna jälgitav vaid ühes keeles, selle osad on salvestatud 60 keeles. Nägemispuudega inimeste jaoks on Piibel Braille kirjas olemas vaid 51 keeles.

Ühinenud Piibliseltsidesse (UBS) kuulub 155 piibliseltsi eri riikides. lga viies piibliselts on hiljuti pidanud toime tulema vägivalla, konflikti, sõja või ebastabiilse poliitilise olukorraga. Nad elavad ja tegutsevad ohupiirkonnas.

Oleme teinud jõupingutusi selleks, et aidata ahistavates tingimustes elavaid hõimurahvaid. lga rahvas vajab emakeelset Piiblit. Kõik piibliseltsi tegevusalad vajavad eestpalveid ning ühistegevust oma töö teadvustamiseks rahva hulgas ning ainelise toetuse laiendamiseks. Meie vajame toetust Piibli uue tõlkega edasitöötamiseks, materjalide trükkimiseks ning pühakirja jätkuvaks kättesaadavuseks internetis, äppides ja teistel kandjatel.

Aidakem kõiges kaasa sellele, et Jumala sõna loetaks ja sellest õpitaks. Selleks, et Piibel oleks iga Eestimaa inimese käeulatuses!

Täname teie palvete eest piibliseltside palvepäeval ja kogu aasta jooksul!

Tänagem Jumalat tema ustavuse eest ja palvetagem, et tema juhtimine võiks meid saata aastal 2024!

Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses. See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis (1Tm 2:1–3)

Palume eeltoodud läkitus pühapäeval, 5. mail 2024 jumalateenistusel ette lugeda ning võtta eestpalvesse Ühinenud Piibliseltsid ja Eesti Piibliselts.

Võimalusel palume teha piiblitöö heaks korjandus.

Palve

Meie Issand Jumal, kummardame aukartuses Sinu ees ja ülistame Sinu kirkust, millest annab tunnistust kogu loodu. Sina oled igavene, Sa näed kõike algusest lõpuni.

Tuleme oma palvetega Sinu ette. Palume kõigi inimeste eest. Sina lõid nad oma näo järgi ja pakud päästet kõikidele.

Ava nende silmad, et nad mõistaks ja väärtustaks Sinu toodud lunastusohvrit. Sina oled rahvaste Jumal, kogu ilma kohtumõistja. Sina oled neile määranud nende aja ja asuala piirid.

Me palume eriti nende rahvaste eest, kes on sõjas. Ole lohutajaks ja abiks isata lastele ja leskedele, kodu kaotanutele ja kannatustes vaevlevatele. Sina annad turvalise ja õiglase rahu. Anna meile jõudu olla rahutegijad ka piiblitöös.

Me palume, et Jumala sõna oleks kättesaadav kõigile rahvastele. Aita meid, et Eestimaal saaks jätkuda piiblitõlketöö. Ole meie juures, kasvata meie usku, suurenda meie armastust, et oleksime rohkem Jeesuse sarnased.

Palume Sinu juhtimist ja õnnistust. Tulgu meile Sinu riik. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Aamen.

Randar Tasmuth
Eesti Piibliseltsi esimees

Jaan Bärenson
Eesti Piibliseltsi peasekretär


Vaata ka:

Meeldib 1