Ülestõusmisaja 6. pühapäev | Palvepühapäev

Ülestõusmisaja 6. pühapäev | Palvepühapäev

Video: õp Enn Auksmanni mõtisklus

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!

Ps 66:20

Rogate (‘paluge, palvetage’) erineb teiste ülestõusmisaja pühapäevade ladinakeelsetest nimedest selle poolest, et see ei ole võetud mitte pühapäeva psalmi antifonist (kordussalmist), vaid protsessioonidest, mida alates 4. sajandist Roomas korraldati. 5. sajandi lõpust alates toimusid kiriklikud protsessioonid palvepühapäeva ja taevaminemispüha vahelistel argipäevadel ning käisid nõnda justkui paaris sügisese lõikus-tänupühaga. Nõnda ongi meil kohane iga oma tööd alustada palvega, et Jumal nende kordaminekut õnnistaks, ja iga kordamineku eest talle taas ka tänu tuua.

Me palvetame: Taevane Isa, kes Sa kuuled kõiki meie palveid. Kingi meile palve vaimu, et me ainult ise ei räägiks, vaid ka kuulaksime, mida Sina tahad meile öelda. Vabasta meid kõigest, mis meid koormab, et saaksime andeksandmist ja elaksime Sinu armastuse keskel, Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.


Vaata ka: