Posted in Kõneaine Vaatenurk

Gustav Piir: kuidas teadsid karjased, kuhu vastsündinud Kristust otsima minna?

Jõululoos, kus räägitakse Jeesuslapse sünnist, on tegelasi palju, ja neid on nii taevast kui ka maist päritolu. Loomadest tõuseb siiski alati esile just lammas ja veel täpsemalt lamba vastsündinud tall. Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja Gustav Peeter Piir avaldab ajakirjas Kirik ja Teoloogia ilmunud kirjutises, miks tema arvates teadsid karjased täpselt, kuhu Kristust otsima minna.

Posted in Hingepide Kõneaine

Kaplan Tõnis Kark: kuidas saab jõulumüsteeriumist X-mas

Inimkond on üha lisanduvat infot haarata püüdes üritanud luua ülipeent tööjaotust, kuid üksikisikud on seeläbi kaotanud terviku haaramise võime. Ristiusu sõnumi mõistmisel on aga tervikpilt vajalik ja selle kokkupanemine on igaühe isiklik vastutus, tõdeb Kaitseväe kaplan, õpetaja Tõnis Kark.

Posted in Kõneaine Vaatenurk

Kas kirik peab olema ühiskonna lepitaja või meelemuutusele kutsuja?

Suhtekorraldaja Vootele Päi hoiatab ajalehes Postimees ilmunud arvamusloos, et kui EELK päevapoliitilistel teemadel sõnavõtmist ehk „poliitilist patuelu“ jätkab, siis kiriku populaarsus kukub kivina ja usuleigus muutub usupõlguseks. Vaimulik Veiko Vihuri vastab samas väljaandes, et kiriku ülesanne ei ole olla lepitajast kasvatajatädi või -onu, vaid tõe kartmatu tunnistaja ja prohvetlik hääl, mis kutsub inimesi meelemuutusele.

Posted in Kõneaine Vaatenurk

Urmas Nagel: kirik peab olema prohvetlik ja vaatama asjadele kõrgemalt

„Praegu räägitakse palju väärtustest, kuid ei sõnagi voorustest. Räägime palju sallivusest, kuid peaaegu üldse mitte armastusest ja sellest lähtuvast vastutusest loodu ja ligimese ees,“ nendib EELK vaimulike konverentsi juhatuse esimees, Räpina Miikaeli koguduse õpetaja Urmas Nagel ja leiab, et selle tühimiku täitmisel on roll kirikul.

Posted in Kõneaine

Vaimulikud on nuputanud lahendusi, et jõulupühadel kirikulisi ohutult ära mahutada

Veebisaate “Taevas tuleb appi!” 2020. aasta viimases saates uurime kolme koguduse õpetajalt, millised on nende koguduse plaanid pühadeajaks koroonaviiruse ohu tingimustes. Õp Toomas Nigola vestluskaaslasteks on õpetajad Jaan Tammsalu, Magne Mölster ja Jaak Aus.

Posted in Kirikukalender Kõneaine

Peapiiskop Urmas Viilma: jõulusõnumit mõistmata on lihtne ristiinimeste südameusku naeruvääristada või põlata

Peapiiskop Urmas Viilma sidus oma tänases Facebooki postituses advendi 3. pühapäeva sõnumi tänase päevaga, kus hingeharidus ja usk on pilke objektiks ja usklikke võib sarnaselt Ristija Johannesele pidada hüüdja hääleks kõrbes.

Posted in Kõneaine Vaatenurk

Õpetaja Jaak Aus: kirikust leiab inimene praegusel ajal hingerahu ja turvatunnet

Kuku Raadio Vox Populi saates rääkis 10. detsembril Tallinna Toompea Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus sellest, mida ta arvab pandeenia ajal kirikutele osaks saanud kriitilisest tähelepanust ja sellest, kuidas on eeseisvate pühade ajal teenistustel osalemine korraldatud.

Posted in Kõneaine Uudis

Peapiiskop Urmas Viilma vastab, miks on kirikud avatud

Miks just kirikud ja teised usuliste talitustega seotud asutused peavad kõikide teiste muude suletud ettevõtete, organisatsioonide ja institutsioonide kõrval avatud olema?, päris uudisteportaal Delfi täna peapiiskop Viilmalt, kes vastas, et kirikute avatuna hoidmine on just kriisiajal paljude inimeste jaoks tähtis.

Posted in Kõneaine Silmaring

“Taevas tuleb appi!” saates kõneldi kirikukogu tööst

Veebisaates “Taevas tuleb appi!” kõneleme seekord EELK kirikukogust, selle olemusest ja hiljutisest istungjärgust.

Posted in Kõneaine Vaatenurk

Jaan Lahe kristluse põhisõnumist, usu keelest ja kiriku ülesandest

“On tervitatav, et pärast väitlusi erinevate õpetusküsimuste üle on meie kirikus jõutud viimaks küsimuse juurde, mis on ristiusu põhisõnum. Pigem on hämmastav, et oleme selle küsimuse juurde jõudnud alles nüüd, sest tegelikult peaks see olema põhiküsimus,” kirjutab oma arvamusartiklis EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse abiõpetaja, teoloogiadoktor Jaan Lahe, kellelt hiljuti ilmus sel teemal terve mahukas raamat.