2. pühapäev enne paastuaega Sexagesima

20. veebr. 2022

2. pühapäev enne paastuaega Sexagesima
Jumala sõna külv – Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Hb 3:15
KLPR 183  roheline

Ps 44:2-5   Js 55:6-11   Ap 16:9-15   Lk 8:4-15 

 Kõigeväeline Jumal, me täname Sind, et Sa külvad meisse oma sõna seemet. Aita meil oma Püha Vaimu läbi seda rõõmuga vastu võtta ning usu, lootuse ja armastuse vilja kanda. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi. 

Seemned, mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad. Lk 8:15

Lisalugemine: Srk 27:4-8
Laupäeva õhtul: Ps 105:1,7-22   Jh 7:14-24
Pühapäeva õhtul: Ps 105:1,7-22   Mt 13:10-17

 07.43-17.27