Kirikuvalitsus andis vaimulikele uued korraldused koroonaviiruse leviku tõkestamiseks

Kirikuvalitsus andis vaimulikele uued korraldused koroonaviiruse leviku tõkestamiseks

„Elame jätkuvalt COVID-19 koroonaviiruse haiguse leviku tingimustes. Haigestunute määr on üle Eesti püsivalt kõrge, haiglates on palju inimesi arstide hoole all ja iga päev sureb mitmeid inimesi. Ometi tuleb meil ka nendes tingimustes korraldada oma elu ja töö, samuti teenimistöö kirikus nõnda, et Jumala sõna saaks kuulutatud, sakramendid jagatud ja ligimese eest hoolt kantud. Et see võiks toimuda kooskõlas kehtivate regulatsioonidega, tuleb meil ka kirikus oma tegevust vastavalt olukorra muutumisega pidevalt ümber korraldada,“ kirjutas peapiiskop Urmas Viilma ringkirjas uuendatud juhiste selgituseks.

Suures osas on saadetud dokumendis tegemist seni kehtinud juhtnööridega, kuid on ka mõned konkreetsemad uued juhised:

  • lähikontaktsed isikud peavad püsima eneseisolatsioonis 10 päeva, mille järel on soovitav teha test;
  • vaktsineerimine toimub vastavalt riiklikule vaktsineerimisplaanile, kuid enda vaktsineerimise üle otsustamisel tuleb lähtuda asjatundjate nõuannetest, oma südametunnistusest, ligimesearmastusest ja vastutusest kaastööliste ja kõigi teiste suhtes. Sealjuures on oluline, et vaktsineerimise küsimuses teistele nõu andes ei ole lubatud vaimulikel jagada vaktsineerimisest hoidumise, edasilükkamise ega keeldumise soovitusi isegi juhul, kui ise ennast ei vaktsineerita;
  • lisaks desinfitseerimise, hajutamise ja maski kandmise reeglile tuleb tähelepanu pöörata ka ruumide regulaarsele ventileerimisele;
  • jumalateenistuste ja talituste läbiviimise ruumides (sh kirikusaalis) tuleb lisaks juba tuttavatele Tervisekaitse poolt kehtestatud isikukaitse nõuetele (mask ja desinfitseerimine) kõik statsionaarsed istekohad (ehk ruumiplaanil paiknevad istmed või pingid) nähtaval viisil tähistada (kleebis, istepadi, vms) või nummerdada ning inimesed tuleb paigutada istuma hajutatult (üle pingirea ja üle ühe või kahe istekoha);
  • kirikusaalis tuleb järgida 50% täituvuse piirangut ja maksimaalne osalejate arv võib olla kuni 250 inimest;
  • jumalateenistustele ja talitustele lisaks toimuvad tegevused (nt kontserdid, koosolekud ja muud üritused) liigitatakse vastavalt Terviseameti korraldusele „mittekontaktseteks ja väikese riskiga tegevusteks“ või „kontaktseteks ja suure riskiga tegevusteks“, millest lähtuvalt tuleb ka tegevus korraldada;
  • kontserdid (välja arvatud laulukoori, -ansambli ja puhkpillikontserdid), koosolekud ja muud üritused on lubatud, kui on olemas tähistatud/nummerdatud istekohad, istutakse hajutatult ja ruumi täituvus ei tohi ületada 50%;
  • laulukoor, lauluansambel ja pasunakoor (puhkpillid) on kontaktne ja suure riskiga tegevus – selliseid tegevused on lubatud, kui koos tegutseb kuni 2 inimest, kes järgivad ka seda, et nad ei ole lähemal teistest kui 2 meetrit. Muul juhul on selline tegevus keelatud.
  • noorteringid, pühapäevakooli tunnid, leeritunnid, piiblitunnid jms on mittekontaktne ja väikese riskiga tegevus – selliseid tegevusi võib läbi viia rühmas, kus on kuni 11 inimest (sh juhendaja/õpetaja), ruumi täituvus ei ületa 50% ja täidetakse muid tervisekaitse nõudeid;
  • välitingimustes on erinevad rühmategevused lubatud kuni 50-liikmelistes rühmades ja desinfitseerimisnõudeid täites.

Loe lisa:

EELK Konsistooriumi korraldused vaimulikele ja kiriklike asutuste juhtidele Covid-19 haiguse jätkuva leviku tõkestamiseks 02.02.2021

Lisa kommentaar