Posted in Uudis

Tõestus, et kirikud on kõige turvalisemad kohad

Hollandis toimub parlamendi eelhääletus kirikutes, mis koroonapandeemia tingimustes võimaldavad turvalist hajutamist.

Posted in Kõneaine Vaatenurk

Urmas Viilma: murelikuks teeb, et polariseerumine ei ole kriisiolukorras vähenenud

Peapiiskop Urmas Viilma sõnul on kurb, et need, kes peaksid rahvast ühendama, ei ole suutnud seda rolli täita. Polariseerumise põhjuseks peab ta muuhulgas ka neutraalsete, erapooletute ja tasakaalustatud teemakäsitluste vähenemist meediaruumis, kus kõik lockdowni tingimustes on pidanud sunnitult palju aega veetma.

Posted in Kõneaine Vaatenurk

Urmas Viilma: Juuditi võitlus viirusega

Naistepäevaga seonduvalt pühendab peapiiskop Urmas Viilma oma Delfi uudisteportaalis ilmunud arvamusloo riigi eesotsas olevatele naistele, kellele on praeguses koroonapandeemias langenud suur vastutus. Kirikupea julgustab neid Piiblist tuttava naistegelase Juuditi eeskujul tegema vapraid otsuseid, et kurnavast pandeemiast jagu saada.

Posted in Kõneaine Vaatenurk

Ove Sander: piirangutest ja paastumisest

Vastastikune austus ja üksteisest hoolimine tagabki koroonareeglite järgimise parimal viisil, kirjutab ERRi uudisteportaalis ilmunud arvamusartiklis sotsiaalministeeriumi peakaplan Ove Sander.

Posted in Kompass Kõneaine

Urmas Viilma: jumalateenistus ei ole meelelahutus

“Minul isiklikult puudub veendumus, et viiruse leviku piiramiseks valitud meetmed avalike jumalateenistuste keelamisel on hetkel proportsionaalsed tervise kaitse saavutamiseks kaubanduskeskuste ja spordisaalide avatuks jäämise kontekstis,” kirjutab peapiiskop Urmas Viilma.

Posted in Uudis

Kirikuvalitsus andis vaimulikele uued korraldused koroonaviiruse leviku tõkestamiseks

Suures osas on saadetud dokumendis tegemist seni kehtinud juhtnööridega, kuid on ka mõned konkreetsemad uued juhised.

Posted in Uudis

Senised juhised jumalateenistuste ja kirikutöö korraldamisel jäävad kehtima

Vabariigi Valitsuse uute korraldustega koroonaviiruse COVID-19 leviku takistamiseks ei muudetud jumalateenistuste ja kirikutöö korraldamise osas midagi, kuid praeguste regulatsioonide kehtivust pikendati 1. veebruarini.

Posted in Uudis

Detailsed käitumisjuhised aitavad kirikus nakatumisest hoiduda

Riigiasutused ja usulised ühendused töötasid koos välja üksikasjalised juhised jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel osalemiseks ja nende läbiviimiseks, et vältida koroonaviiruse levimise riski.

Posted in Uudis

Kirikuvalitsus saatis kogudustele uued korraldused viiruse leviku tõkestamiseks

Alates 8. detsembrist kehtivad kirikutes jumalateenistuste läbiviimisel senisest veelgi rangemad nõuded.

Posted in Kõneaine

Õp Ove Sander koroonaviirusega seotud ohtudest ja selle mõjust kirikuelule

Veebisaates “Taevas tuleb appi!” kõneldi täna kroonviiruse levikuga seotud ohtudest ja selle mõjust kirikuelule. Oma teadmisi ja kogemusi jagas saates Sotsiaalministeeriumi peakaplan ning Nõmme Rahu koguduse õpetaja Ove Sander.