3. pühapäev pärast ilmumispüha

23. jaan. 2022

  1. pühapäev pärast ilmumispüha
    Jeesus äratab usule– Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. Lk 13:29
    KLPR 57  roheline

    Ps 102:16-23   5Ms 10:17-21 (v 1Kn 8:41-43)   Rm 1:16-17 Mt 8:5-13

Jumal, kõigi rahvaste Isa, Sa oled kutsunud enda juurde ka neid, kes on Sinust kaugel. Aita, et evangeeliumi kuulutus jõuaks iga inimeseni ja kõik rahvad kiidaksid ja teeniksid Sind Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud. Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi, ning ajas välja palju kurje vaime. Mk 1:32,34

Lisalugemine: Jdt 4:9-15
Laupäeva õhtul: Ps 100   Js 56:3-8
Pühapäeva õhtul: Ps 100   Ap 14:21-28