Advendiaja 4. pühapäev

18. dets. 2022

Advendiaja 4. pühapäev
Issand on lähedal – Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Issand on ligidal! Fl 4:4,5b
KLPR 7  violett

Ps 130:5-8 (v Ps 102:14,16-17,20-22)   Js 29:17-19   Rm 15:8-13   Mt 1:18-24

 

 Issand, meie Jumal, me rõõmustame koos Neitsi Maarjaga Sinu suurte tegude üle. Valmista meie südamed vastu võtma rõõmusõnumit Päästja sündimisest ja lase sellel uuendada meie elu ning teha meist rahu ja armastuse saadikud. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja Teda hüütakse nimega Immaanuel, see on tõlkes: Jumal on meiega. Mt 1:23

Lisalugemine: Srk 42:15-25
Laupäeva õhtul: Ps 24:1-6   Js 40:9-11
Pühapäeva õhtul: Ps 24:1-6   1Aj 16:8-17

 Karl Immanuel Hesse († 1918), Richard Wühner († 1919), pastorid, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märtrid Lõuna–Eestis