Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäev

2. veebr. 2022

Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäev
Kristus – Jumala kirkuse sära – Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. Ps 66:5
KLPR 62  valge*

Ps 48:10-15   Js 52:8-10   2Kr 3:18-4:6   Lk 2:22-33

 

 Armuline Jumal, halastaja Isa, täna toodi Sinu ainusündinud Poeg inimlapsena puhta ja püha ohvrina templisse Sinu ette. Puhasta meie mõistus ja meie süda, et ka meie võiksime saada elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks Sulle. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

V: Issand Jumal, Sina läkitasid maailma oma Poja valguseks paganaile ja kirkuseks oma rahvale Iisraelile. Anna ka meile näha oma valgust, nii et näeksime Jeesuses Kristuses Sinu armu ja tõde. Aita meil Tema läbi võitu saada pimeduse vägede üle, päästa meid kõigest kurjast ja lase viimaks jõuda Sinu rahva rõõmusse, kus me Sind taevases selguses näeme ja austame igavesti. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

Siimeon võttis lapse Jeesuse sülle, ülistas Jumalat ja ütles: „Issand, nüüd Sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda.“ Lk 2:28-29
V: Kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla. Gl 4:4
Laupäeva õhtul: Ps 48:11-15   2Ms 13:1-3,11-12,14-16
Pühapäeva õhtul: Ps 48:11-15   3Ms 12