13 apr., 2024

Paastuaja 3. pühapäev Oculi

3. märts 2024

Jeesus – kurjuse võimu võitjaÜkski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! Lk 9:62
KLPR 162  violett

Ps 25:11-20   Jr 7:23-26   1Jh 5:18-20   Jh 8:46-59

Kõigeväeline Jumal, Sinul on meelevald kurja üle. Hoia meid, et me ei langeks kurja küüsi ja lase oma armastusel juhtida meie elu. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: „Kes on Jumalast, see kuuleb Jumala sõnu. Teie ei kuule selle pärast, et teie ei ole Jumalast.“ Jh 8:47

Lisalugemine: Erl 1:1-11; 6:1-10
Laupäeva õhtul: Ps 18:47-51   Rm 16:17-20
Pühapäeva õhtul: Ps 18:47-51   Js 59:9-15