Pühapäeva palvesõna

Pühapäeva palvesõna

Õpetaja Kari Tynkkynen (Foto: erakogu)

Paastuaja 3. pühapäev Oculi. Pühapäeva teema on: Jeesus – kurjuse võimu võitja. Palvesõna ütleb Kullamaa Püha Johannese koguduse õpetaja Kari Tynkkynen.

„Kelleks sina ennast pead?”

Nii nad ütlesid Jeesusele. Otse näkku. Päeva evangeeliumis: Kas sina oled suurem kui meie isa Abraham, kes on surnud? Ja prohvetid on samuti surnud. Kelleks sa ennast pead!

Jeesus pidas oma juudist vendadega ägedat vaidlust. Need ei võinud tema juttu kannatada. Kelleks see Naatsaretlane ennast peab!

Rahvas pidas Jeesust valetajaks ja hullumeelseks: „Sinus on kuri vaim. Nii ongi.”

Lõpuks läks asi nii hulluks, et nad võtsid kive, et teda nendega surnuks visata. Jeesus jõudis siiski enne olukorra teravnemist templist lahkuda.

Mis sai rahva sedavõrd raevutsema? Mida sellist Jeesus õpetas, et see ajas inimesed raevu?

Evangeeliumites tõuseb esile kolm asja, mille vastu Jeesus end kaitseb. Ta kaitseb patutust:

„Kes teist saab tõestada mul ühegi patu olevat? Kui ma räägin tõtt, miks te  siis ei usu mind.” Jh 8:46.

Teiseks: ta tunnistab oma õpetusest: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui keegi paneb tallele mu sõnad, siis ta ei näe surma iialgi!” Jh 8: 51

Kolmandaks: ta viitab oma jumalikule algupärale, sellele, et tema oli olemas enne aegade algust: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, enne kui Aabraham sündis, olen mina.” Jh 8: 58

See, et tema kõne peale haaras rahvas kivide järele, näitas, et nad said aru, millest Jeesus rääkis. Sest selle peale ei vihastata, millest aru ei saada.

Kiivad väitlused usuasjade üle on aktuaalsed ka tänapäeval. Jeesus pidi kaitsma oma usku; ka meist võib igaüks oma igapäevases elus sattuda olukordadesse, kus tuleb kaitsta oma kristlikke veendumusi. Meid ei ähvarda küll kividega loopimine, aga kerge on saada endale hullumeelse tempel. Küsimuse all on kiriku ja tavalise kristlase valmisolek. Kas oleme me sama kannatlikud kui Jeesus, kes jaksas ägedatele väidetele rahulikult vastata?  Ja eelkõige: kas me tunneme oma usu põhialuseid küllalt hästi, et võime vastata häälekatele kriitilistele märkustele?

Ma ei tea, mul pole oma seisukohta, küsi kelleltki teiselt! Nende vastustega ei jõua kaugele.

  1. Peetruse (3:15) kirja nõuandeid:

Ärge kartke, vaid pühitsege Issanda Kristust oma südames ja olles alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on.

Jeesuse jumalikkus ja patutus on paljudele tõeline komistuskivi. Ühtaegu Jumal ja inimene.

Globaalses maailmas on Jeesus üks õpetaja paljude hulgas, küll võib-olla hea, aga mitte ainus „tee, tõde ja elu.”

Nende asjade puhul peame teadma, mis on meie usu põhialus. Kui Jeesus oleks olnud ainult inimene, siis ei oleks ta võinud meid päästa:

Kristusesse, kes oli puhas patust, siirdas Jumal kogu meie patu, et me temas saaksime Jumala õiguse – „Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumal õiguseks tema sees.” 2. Kr 5:21.

Ainult Jeesus annab igavese elu. Kristlane kuuleb ja usub, mida Meister ütleb: „Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb.  Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda?” Jh 11: 25-26.

Paastuaja pühapäevale on antud ladinakeelne nimi Oculi – silmad. See tuleb päeva psalmist:

“Mu silmad vaatavad alati Issanda poole, sest tema tõmbab mu jalad võrjust välja” Ps 25:15…

Okulaar, mis tuleb sõnast oculus – silm – on objektiiv, kus visuaalne vaatlus tehakse silma jaoks teravaks ja selgeks teleskoobi või binokli abil. Arhitektuuris tähendab sõna óculus` katuseakent, kust näeb välja.

Jeesus Kristus on meile silmaks Jumala juurde, tema läbi võime näha Jumalat. Kui õpime tundma Jeesust, kaob usu saladuse võrk ja uks avaneb. Ta on katuseaken, mille kaudu näeb taevasse.

Selle maailma vaidluste ja kaose keskel toimib üks kaljukindel abinõu:

Mu silmad vaatavad alati Issanda poole, sest tema tõmbab mu jalad võrjust välja. Ps 25:15

Pöörakem siis oma pilgud Jumala – meie Lunastaja, Jeesuse Kristuse poole!

Palugem: Kõigeväeline Jumal, Sinul on meelevald kurja üle. Hoia meid, et me ei langeks kurja küüsi ja lase oma armastusel juhtida meie elu. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Meeldib 5

Lisa kommentaar