18 apr., 2024

Paastuaja 5. pühapäev Judica

17. märts 2024

Kannatuse pühapäevInimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! Mt 20:28
KLPR 75  violett

Ps 43:1-5   Js 29:13-16   1Pt 2:4-10   Mk 12:1-12

Kõigeväeline Jumal, Sa andsid oma Poja inimeste kätte, kes Ta tapsid. Andesta meile vastuhakk Sinu seletamatule armastusele ja luba meil osa saada päästest, mille Sina oled maailmale kinkinud. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: „Kas te pole lugenud seda kirjakohta: Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks – seesama on saanud nurgakiviks!?“ Mk 12:10

Lisalugemine: 1Mak 2:29-38
Laupäeva õhtul: Ps 86:12-17   Mt 20:17-19
Pühapäeva õhtul: Ps 86:12-17   Ap 3:17-20

 Patrick, Armagh’ piiskop, misjonär Iirimaal († 461)
Lk 10:1-12,17-20