Hedi Vilumaa, Eesti Kirik 06.12.2023

Oluline ei ole mitte meie päevade pikkus, vaid nende kvaliteet, sisuline väärtus ja toime, mõju vastastikku. Seepärast vaadakem esmalt enda ümber ja öelgem üksteisele ja kogu loodule „Aitäh, et olete minuga!“. Siis tõstkem pilgud üles ja andkem tänu Jumalale iseenda ja teiste ainulaadse ja püha elu eest.

Lisa kommentaar