Joona Toivanen, Eesti Kirik 06.12.2023

Jesaja raamatut ning teisigi pühakirja tekste lugedes on oluline meeles pidada, et inimese katse kirjeldada Jumalat on puudulik ning et teksti stiili jaoks tähtsad esteetilised ja retoorilised võtted ei tohiks eksitada meid arvama, justkui oleks Jumal täpselt niisugune, nagu tekst kirjeldab. Kui näiteks Jesaja kõneleb Jumala hukkamõistust ja karistusest, on eelduseks alati see, et karistusele järgneb rahu, leppimine, andestus ja uus algus.

Lisa kommentaar