15 juuni, 2024

Pühapäeva palvesõna

“Täna on Palmipuudepüha Palmarum ja pühapäeva teema on Aukuninga alandustee. Palvesõna ütleb Nissi koguduse õpetaja Lea Jants. Pühapäeval tähistame palmipuudepüha. Selle pühaga algabki vaikne nädal. Johannese evangeeliumi 12. peatükis jutustatakse sellest, kuidas Jeesus tuleb paasapühadeks Betaaniast üles Jeruusalemma. Inimesed tervitavad Jeesust nagu valitsejat palmiokste ja rõõmuhõisetega. See püha räägib meile kuningate Kuningast, kes – erinevalt […]