Advendiaja 3. pühapäeva keskmes on Ristija Johannes

Advendiaja 3. pühapäeva keskmes on Ristija Johannes

Tallinna Jaani koguduse õpetaja Eve Kruus (Foto: Tallinna Jaani kiriku ja koguduse Facebooki leht)

Tallinna Jaani koguduse õpetaja Eve Kruus selgitab koguduse Facebooki lehel advendiaja kolmanda pühapäeva tähendust: “Pühapäeva teema on „Valmistage Issandale teed“.„Valmistage kõrbes Issanda teed, tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale!“ (Js 40:3). Advendiaja kolmanda pühapäeva keskmes on traditsiooniliselt Ristija Johannes. Ristija Johannes oli mees, kelle sünd oli peaaegu sama imepärane kui Jeesuse sünd. Looduse tahtel poleks ta pidanud sündima. Tema vanemad, Eliisabet ja Sakarias, olid ammu lastesaamise east väljas. Ühel päeval aga ilmus Sakariasele ingel Gabriel ja kuulutas talle ette poja sündi. „Aga ingel ütles talle: „Ära karda, Sakarias, sest su anumist on kuuldud ja su naine Eliisabet toob sulle ilmale poja, ja sa paned talle nimeks Johannes. Ja temast on sul rõõmu ja hõiskamist ning paljud rõõmustavad tema sündimisest, sest ta saab suureks Issanda silmis. Ta ei tohi juua veini ega muud vägijooki, ja ta täidetakse Püha Vaimuga juba oma ema ihus. Ja ta pöörab palju Iisraeli lapsi Issanda, nende Jumala poole. Ja ta ise käib tema eel Eelija vaimus ning väes, et pöörata isade südant laste poole ja sõnakuulmatuid õigete meelsusse, et kujundada Issandale valmistatud rahvast“ (Lk 1:13–17). Toosama ingel Gabriel kuulutas pool aastat hiljem ka Maarjale ette poja sündi.

Ristija Johannes kuulutas, et peagi tuleb Jumal oma rahva juurde, ja kutsus inimesi oma patte kahetsema ja meelt parandama, et Jumal oma vihas neid nende pattude pärast ei hävitaks. Ta ristis inimesi nende pattude andeksandmiseks, sellest ka tema hüüdnimi Ristija. Johannesel oli palju õpilasi, ta kogus enda ümber suuri rahvahulki, kes teda kuulasid. Kui aga tuli Jeesus, oli Johannes esimene, kes tunnistas Jeesuse Jumala Talleks, kes kannab ära maailma patu. Paljud tema jüngrid lahkusid tema juurest ja asusid järgima Jeesust. Jeesus ütles Johannese kohta nii: „Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest, aga väikseim taevariigis on suurem temast“ (Mt 11:11). Johannes oli märgiks, et prohvetite ennustused olid täitumas: Päästja pidi peagi saabuma.”

Tänase advendipühapäeva ja Ristija Johannese tähendusest räägib videoklipis ka Los Angelese koguduse õpetaja Enn Ausmann:

Me palvetame: Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid kord Ristija Johannese tunnistama Sinu Poja tulemist ja valmistama Talle teed. Pööra meie kangekaelsed südamed järgima Sinu tahet, et me Kristuse tulemisest maailmale tunnistaksime ja Talle teed valmistaksime. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.