Ajalehe Eesti Kirik 13. mai teemade ülevaade

Ajalehe Eesti Kirik 13. mai teemade ülevaade

Õp Eenok Haamer

Eesti Kirikul on suur rõõm ja au tervitada EELK kõige vanemat tegevvaimulikku Eenok Haamerit tema 85. sünnipäeval, mis saabub 17. mail.

Nüüd, mil valitsuse otsusega on lubatud järkjärgult avalike ürituste, kaasa arvatud jumalateenistuste pidamine, tuleb kogudustes hästi läbi mõelda kõik tegevused, kuidas taas teenistusi jätkates kaitsta koguduseliikmete ja teiste pühakodasid külastavate inimeste tervist.

Kuidas edasi, küsib juhtkirjas assessor Katrin-Helena Melder, nimetades, et kaks kuud elu erikorras on tänaseks jäänud seljataha ning me tohime taas kogudusena koguneda pühakodadesse avalikele jumalateenistustele.

Sarnaselt teiste kogudustega Eestis rõõmustati ka Urvaste koguduses möödunud nädalal, et emadepäeva jumalateenistuseks saab taas koguneda kirikusse, kuhu kaeti armulaud.

On kaks vahet, kas uskuda sellesse, et vajame ühe rohkem, või uskuda sellesse, et tahame olla õnnelikud, kirjutab kolumnist Urmas Nõmmik, lisades, et õnneks ei ole vaja pooldki neid asju, mida me endale tarbimiskultuses nõuame.

Kuressaares vaimuliku peres sündinud Erik Salumäe, kes on teeninud kirikut juristi ja muusikuna, tunnistab intervjuus, et lapsena soovis ta väga vaimulikuks saada ega pidanud midagi muud mõeldavakski.

Usuteaduse Instituudi rektori kohusetäitjaks määrati Marko Tiitus,  senine rektor Ove Sander on seoses oma suure töökoormusega hoolekandekaplanaadi ülesehitusel  sotsiaalministeeriumi peakaplanina palunud peatada oma tegevuse ja volitused rektorina.

Soovijad said armulauasakramendist osa ka ajal, mil pühakodades avalikke jumalateenistusi pidada polnud võimalik. Oma kogemust jagasid Tartu Maarja, Tallinna Kaarli, Nõo j.t.

Riik on eraldanud oma eelarvest 5000 eurot kaasmaalaste haudade hoolduseks kontrolljoone taga asuva Petseri kalmistul. Lepingu täiutmise eest vastutab Petseri koguduse hooldajaõpetaja Andres Mäevere.

Rubriigis “Uudiseid praostkondadest” kirjutatakse, et Ambla Maarja kirik Järva praostkonnas sai nõuetekohase piksekaitse ning Kristuse risti järgi nime saanud Risti kirik Lääne-Harju praostkonnas on tellingutes seoses pooleliolevate krohvimistöödega.

Hetkeolukorra hindamiseks ning tulevikuplaanide pidamiseks e-koosoleku pidanud Eesti Kristlike Erakoolide Liidu liikmed möönsid, et erikorrast tulenevast distantsõppest on kaasa saadud häid praktikaid.

Epideemia taandudes on ka teistes Euroopa riikides kõneaineks saanud avalike jumalateenistuste taaslubamine, aga riigiti on olukord siiski erinev ning on neidki ühiskondi, kes veel ei pea õigeks avalike ürituste, k.a. jumalateenistuste lubamist.

Palamuse koguduse hooldajaõpetaja Urmas Oras kirjutab lehejutluses vääritu paluja palvest.