EELK Perekeskus tegutseb nüüd ka Virumaal

EELK Perekeskus tegutseb nüüd ka Virumaal

Uue EELK Jõhvi Perekeskuse avamisega laieneb kristlik perenõustamisteenus nii Lääne- kui ka Ida-Virumaa peredele ja üksikisikutele – lastele, noortele ja täiskasvanutele.

Perenõustamise eesmärk on suhete parandamise abil  tõsta  iga üksiku pereliikme heaolu ja turvalisust ning kogu pere toimimist. Perenõustaja poole pöördutakse olukorras, kus peresuhted on keerulised, muret teeb ühe või mitme pereliikme käitumine või tervise häire, soovitakse abi lapse pärast, kellega vanematel on raske toime tulla või teismelistega tekkivate suhtlemisprobleemide tõttu. Perenõustaja aitab ka siis, kui perel on ees on keerulised valikud või lahkuminek ja eesmärgiks on lastele toetava kasvukeskkonna säilitamine.

SA EELK Jõhvi Perekeskuses nõustavad peresid ja üksikisikuid laialdase väljaõppega professionaalid pereteraapia, psühholoogia, hingehoiu ja kasvatusteaduste valdkonnas eesti, vene ja inglise keeles. Kohalike omavalitsustega koostöös on teenus vähekindlustatutele tasuta. Eriolukorras pakutakse nõustamist interneti ja telefoni vahendusel. Tavaolukorras toimub nõustamine silmast silma; grupitööde ja koolitustega alustatakse peale eriolukorra lõppemist.

Teenused:

 • perenõustamine, mis hõlmab erinevaid nõustamismeetodeid ja tehnikaid:
  • paariteraapia, psühholoogiline- ja kasvatusnõustamine, hingehoid
 • suhtekoolitused:
  • paarisuhe, noorte suhe
  • teismeliste noorukite vanematele
  • vanematele ja vanavanematele
 • koolitus toimetulekuks kaotustega, leinaga: lähedase kaotus, lahkuminek, töö
 • tellimuskoolitused, tugigrupid, supervisioonid
 • lähisuhtevägivalla katkestamise sotsiaalprogrammid: “Löömatu Teekond”, “Sisemine Kindlus”.

Lisainfo:

Merike Kütt, SA EELK Perekeskus Jõhvi keskuse juhataja
Tööpiirkond: Ida- ja Lääne-Virumaa
Tel. 5685 1815
merike@perekeskus.eu

EELK Perekeskus tegutseb alates 2014. aastast ja keskused asuvad Tallinnas, Tartus, Haapsalus ja Jõhvis. Perekeskuse tegevuse üldeesmärgiks on perede ja laste heaolu suurendamine ning elukvaliteedi tõstmine. Keskmes on lapse heaolu, ligimesearmastus ja turvalised suhted perekonnas. Perekeskus väärtustab iga inimest kogu elukaare jooksul, lähtudes kristlikest väärtustest. Oma töös järgib perekeskus tunnuslauset “Kõiges Su Kõrval”.

SA EELK Perekeskuse koduleht: www.perekeskus.eu  ja Facebook: EELK Perekeskus