Ajaleht Eesti Kirik 2. septembril 2020

Ajaleht Eesti Kirik 2. septembril 2020

Ülevaade ajalehest Eesti Kirik
Nr 322. september 2020

Õppeaasta alguse puhul avaldame peapiiskop Urmas Viilma tervituskirja koolirahvale. Lisaks jagavad oma päevakohaseid mõtteid kaks vaimulikust koolijuhti – EELK Juuru koguduse õpetaja ja sealse Eduard Vilde kooli direktor Kalle Kõiv ning Sinimäe põhikooli direktor Tihhon (Tarmo) Tammes, kes on ülempreester Eesti Apostlik-Õigeusu kirikus.

Kooliaasta alguse puhul saame tuttavaks Kaarli kooliga. Tegemist on kristliku kooliga, kus õpetatakse süvendatult võõrkeeli ja peetakse lugu väärtuskasvatusest. Linna peal tunneb selle kooli lapsed ära koolivormi järgi, mille kujundamisel saadi inspiratsiooni Kaarli kiriku altarikatetest.

Kristlik Kohila mõisakool alustab uut õppeaastat uues õppehoones. Avamisele olid tulnud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning rida vaimulikke, teiste seas ka EEKBKL-i president Erki Tamm ja katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan.

Tartus avab sel õppeaastal uksed katoliku gümnaasium. Õppejuht Mai Palloni sõnul ühendavad nende värskeid gümnasiste avar maailmapilt ning kindlad huvid ja hobid, millele nad pühenduvad.

Katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan tähistas pühapäeval oma 60. sünnipäeva. Kätlin Liimets on teinud temaga sel puhul intervjuu, kus on juttu nii armastatud vaimuliku kujunemisest, juurdumisest Eestis kui tema seisukohtadest aktuaalsetes usulise ja ühiskondliku elu küsimustes. Muu hulgas saame teada, et üle kõige hindab piiskop vaimulike elus pühendumist palvele. Ta ise palvetab vähemalt 2,5 tundi päevas.

Eesti Kiriku kolumnist Anne Burghardt mõtiskleb meid ümbritseva küünilisuse teemal. Olles toonud selle kohta mitmeid elulisi näiteid, rõhutab ta siiski, et kui inimene lubab Jumalal end ja oma suhtumisi kujundada, ei paista maailm tühisuste tühisusena ega paigana, kus ühest inimesest ei sõltu miski.

EELK Harkujärve koguduse õpetaja ning erakonna Isamaa kristliku ühenduse juht Avo Üprus kirjutab kristlikest väärtustest. Ta rõhutab, et vabadust peab piirama sisemine väärikus ja ligimesearmastus.

Juhtkirja on kirjutanud politsei- ja piirivalveameti peakaplan Valdo Lust, kes avaldab heameelt, et kõrgema usuteadusliku seminari õppekavas on sellel õppeaastal leidnud oma koha kaplani baaskursus.

Lääne praost Kaido Saak tähistas oma 55. sünnipäeva. Sel puhul avab ta lugejatele ka oma argipäevased tegevusi.

Soomlasest misjonär kirikuõpetaja Kari Tynnkynen on tagasi Eestis. Eelmisel pühapäeval seati ta Kullamaa koguduse õpetajaks.

EELK misjonikeskuse piiblikursusi on Põltsamaal korraldatud juba kuus aastat. Tänavusest kursusest võtab osa neliteist inimest üle Eesti.

Türi kogudus tähistas oma 700. aastapäeva, Illuka kogudus aga 90 aasta möödumist pühakoja rajamisest.

Jutlus pärineb piiskop Joel Luhametsalt, jutlustekogust “Kaks leptonit”.