Kristlikud koolid lubavad hoida koolirõõmu alles ka erilises olukorras

Kristlikud koolid lubavad hoida koolirõõmu alles ka erilises olukorras

Luterlike koolide juhid kinnitavad, et tunnevad end uuele õppeaastale vastu minnes üpris kindlalt. Lähtutakse sellest, et peamine on hea hariduse andmine. Turvaline keskkond on oluline, kuid seda soovivad koolid tagada võimalikult väikese stressiga.

Möödunud aasta eriolukorra katsumused on välja toonud meie luterlike koolide ühise tugevuse, milleks on kogukonnapõhisus. On olnud erakordselt tihe ja õppimist täis aasta, ühtlasi on aga koolid saanud kindluse, et neil on jooksurajal tugev partner – õpilase pere, kellega koostöö on aidanud õppetööd mõtestatult ümber korraldada.

Kristlikud koolid on ka üksteisele toeks ja ühiste arutelude käigus on leitud uusi paindlikke õppetöövorme. Ühtlasi on parandatud tehnilist võimekust seda kõike rakendada. Nüüd tuleb vaid jälgida, et kõik head kavatsused ka praktikas toimiks.

Tarvo Siilaberg ütleb, et Tartu Luterliku Peetri Kooli ja selle väikevenna, Põlva Jakobi kooli avaaktused on möödunud kenasti ning rõõm jällenägemisest oli suur. Tartu Luterliku Peetri Kooli tiiva all alustab uut õppeaastat kokku 315 õpilast, neist 90 lasteaias, 123 Tartu ja 28 Põlva põhikoolis ja 78 koduõppel üle Eesti ja ka välismaal. Distantsõppe aasta järel on paljud pered leidnud julguse laps koduõppele panna. See, et Põlvas on teisel õppeaastal kooliteed alustamas poole rohkem lapsi kui esimesel, ongi Siilabergi sõnul erakoolide puhul tavapärane. Märgata on aga, et üha enam lapsevanemaid teeb teadliku valiku kristliku kooli kasuks. Siilaberg leiab, et võimaluste mitmekesisuses peitubki tugevus. Nüüd on ees ülesanne ka uued tulijad liita ühtseks koolipereks.

Tartu luterliku kooli juht kirjeldab ka ettevaatusabinõusid, mida tänavu rakendatakse: koolimajas on lapsed hajutatud korruste kaupa. Algklassidele seatakse siiski võimalikult vähe piiranguid, et kõige väiksemate koolirõõmu hoida. Suurematele on distantsõppenädalad. Hoitakse tihedat infovahetust peredega. On loodud võimalus ka klassitundi kodust jälgida.

Tallinna Toomkooli direktor Egle Viilma ütleb, et Toomkoolile tuli sügis teisiti. Olgu distantsõpe kuitahes hästi korraldatud, oli rõõm 1. septembril kokkusaamisest seekord siiski eriti suur. Samas oli ka harjumatu tunne, et toomkirikus toimunud avaaaktusel polnud endiseid üheksandikke – kooli esimese lennu õpilased, nüüdsed gümnasistid tervitasid seda sügist juba teistes koolides. Kool jätkab  230 õpilasega, nagu see ikka on olnud. Egle Viilma nendib, et kool on saavutanud oma stabiilsuse ja see on omamoodi nauditav aeg, kus pidevalt ei pea kasvama ja on võimalus rahulikult süveneda, olemasolevat lihvida.

Eriolukord ja selle järgne aeg on möödunud üllatavalt hästi, nendib Viilma. Ehkki keegi polnud selleks ette valmistatud, sundis see leidlik olema, rohkem suhtlema, kuulama. Ka teistelt õppima. Toomkool on õppetöö korraldamisel võtnud aluseks Tallinna linna poolt munitsipaalkoolidele saadetud tegevusjuhendi, mis on koostatud valgusfoori põhimõttel. Nii ollakse valmis kiirelt tegevus kohandama ka siis, kui praegune roheline tuli asendub kas kollase või punasega. Õpetajad on sedapuhku valmis ka hübriidtunde pidama, mis tähendab, et osa lapsi on koolisja teised ekraanide taga.

Kaarli Kooli direktor Signe Aus annab intervjuu oma värskelt valminud kabinetist, kus esialgu on ainsaks esemeks ainult kirjutuslaud. See on väike asi, sest Kaarli Kool kasvab, nagu kooli logol olev puu ja koolimaja on nüüdseks saanud juurde kaks lisakorrust. Mis ehitustöid puudutab, siis on distantsõppest olnud kasu ehitustööde edenemisele – klassi kaupa ehitamine ja õppetöö kombineerimine on muidu olnud päris väsitav.
Signe Aus räägib, et Kaarli Kool on oma tegevuse alusena sõnastanud viis põhiväärtust; igal aastal keskendutakse neist ühele. Tänavu on keskmes inimene ja ühe prioriteedina tasakaal, mis tähendab tasakaalu leidmist kõiges. See põhimõte leiab õppetöös läbivalt ka rakendamist. Nii väärtustatakse Kaarli koolis traditsioonilist haridust, kuid ollakse valmis ka edasiviivateks väljakutseteks. Samamoodi on väärtustatud üksiolemine, enda sisse vaatamine ja süvenemine, kuid see peab olema tasakaalus teistega arvestamise, ühiskonna liikmeks olemisega. Ka vaimse ja füüsilise vahel tuleb leida tasakaal.

Õppeaasta avasid kristlikud koolid erakordse pidulikkusega oma kodukirikute suurtes saalides.


Lisainfot leiad koolide kodulehtedelt:

One thought on “Kristlikud koolid lubavad hoida koolirõõmu alles ka erilises olukorras

Comments are closed.