Eesti vanim tegevvaimulik Eenok Haamer sai 85

Eesti vanim tegevvaimulik Eenok Haamer sai 85

Eenok Haamer vaimulike konverentsil.

Õpetaja Eenok Haameri panus vaimulikuna on oluline ja särav nii üldkiriklikult kui koguduse ja üksikinimese tasandil, kirjutab Kätlin Liimets ajalehes Eesti Kirik. „Kui mõtlen Õpetaja Eenokile, siis tuleb silme ette järgmine pilt. Emajõe ääres üsna kalda peal, juured jupiti vees, sirgub suur puu. Vanust tal jagub, ent tema suurus ei seisne kõrguses. Ühel jalutuskäigul õhtuvidevikus jään jahmunult tema ette seisma: on tunne, et puu hoiab sind, haarab oma võimsast tüvest hargneva üüratu võraga turvalisse ja kõikemõistvasse isasülle. Selles on soojust, hoolimist ja hingepõhjani vaatavat lähedust – armastust, mida nimetame agaapeks.“

Vanimas tegevvaimulikus näeb Liimets nii Õpetajat kui ka isakuju. „Eenok Haamer on minu jaoks isake, kellel and ja kutsumus jagada armastust ja rõõmu, mis meile on antud elavalt Jumalalt; see, kes ei väsi uskumast, et tuleb päev, mil Eesti rahvas ärkab, leiab üles oma juured Kõigevägevama allikal; see, kes kõnnib pühapäevamaal, südames ülestõusmine.“

Soovime ka portaali e-Kirik poolt Õpetaja Eenok Haamerile tugevat tervist ja rohket Taevaisa õnnistust!

Ristitud 1935. Konfirmeeritud 1954 Vastseliina kog. Ordineeritud aseõpetajaks 26.12.1963, antud õpetaja õigused 26.05.1971.

Hariduskäik: Tartu kaugõppekk 1960, UI 1960–1971 (dipl), 1972 (mag. theol.).

Teenistuskäik: Mustvee õp al 1963, Lohusuu h-õp al 1964, Maarja-Magdaleena h-õp 1976—2013, Avinurme ja Tudulinna h-õp 1980–1981, Tartu Soome h-õp al 1992. Kirikukogu liige 1990–2005, al 2008. UI õppejõud 1977–1992, prof ja prodekaan 1989–1992.

Muud ametid ja ülesanded: Jõgeva maakonna volikogu liige 1989–1992, TTA asutaja ja rektor al 1992; Eesti skautliku liikumise üks taastajaid, skautmaster; Mustvee gümn usu-, eetika- ja perekonnaõpetuse õpetaja al 1988; osalenud Eesti muinsuskaitseliikumises; Eesti Haridusnõukogu juhatuse liige 1989–1991; Eesti Kongressi saadik; Mustvee linnavolikogu liige 1993–1999, EV piirivalve Remniku õppekeskuse lektor ja kaplan 1990–1993, EV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe Arnold Rüütli nõunik usu-, hariduse ja noorsoo küsimustes 1991–1992, Eesti Evangeelse Vennastekoguduse peavanem al 2003.

Autasud: EELK aukiri 2005, titulaarpraost 2005, kuldristi kandmise õigus 2005, aasta vaimulik 2007, EELK Teeneteristi II järk 2014, EELK tänukiri 2017, UI tunnustusmedal 2017; B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“ 1996, Piirivalve III klassi teeneterist 1998, piirivalve mälestusmedali „10 aastat taastatud piirivalvet” II liik 2000,Valgetähe IV klassi teenetemärk 2002, kaitseväe eriteenete rist 2004, Jõgeva vapimärk 2010.

(Allikas: https://eelk.ee/et/kirik/meie-vaimulikud/vaimulike-leksikon/)