Kirikufond toetab Tartu Maarja kiriku taastamist

Kirikufond toetab Tartu Maarja kiriku taastamist

Eesti jaoks märgilise tähendusega Tartu Maarja kiriku torni taastamiseks läheb tarvis 200 000 katusekivi, mis maksavad ligikaudu miljon eurot. Vajaminevast summast on koos üle poole, 570 000 eurot. Seni puuduolev raha loodetakse kokku koguda EELK Toetusfondi ehk kirikufondi kaasabil.

Fond kogub praegu raha nelja kiriku ja koguduse hüvanguks. Lisaks Tartu Maarja kirikule toetatakse Narva Aleksandri, Paldiski Nikolai ja Tõstamaa Maarja kirikut. Kampaaniatega kogutavatest annetustest osa läheb praegusel raskel ajal hingehoiutöö korraldamiseks, osa suunatakse ehitustesse.

Esimese avaliku annetuste kogumise kampaania raames, mis algas 14. aprillil ning kestis 6. maini, kogus kirikufond üle 30 000 euro. Heategevuskampaania, mille käigus kirikutele raha kogutakse, kestab esialgse plaani järgi terve aasta.

Maarja kiriku teises maailmasõjas põlenud ja 1950. aastatel lammutatud torni ülesehitamiseks hakati Maarja kiriku taastamiseks loodud sihtasutuse eestvõttel raha koguma eelmisel aastal. Praeguse seisuga on koos Tartu linna toetusega olemas 570 000 eurot. Tartu linn panustab igal aastal kiriku ehitamisse 100 000 eurot. Sihtasutus on raha kogunud ka kampaaniatega, mille käigus koguti annetusi Tartu tänavatel ja mitmetel avalikel üritustel, samuti üldlaulu- ja tantsupeol Tallinnas. Kirikul on olnud ka üks suurettevõtjast annetaja, kes toetas 100 000 euroga.

Lisaks torni taastamisele on vaja korrastada pühakoja fassaad, samuti jätkata sisekonstruktsioonide ehitamist ja viimistlemist. Muu hulgas paigaldatakse kirikusse orel. Taastatavas kirikus saab praegu juba pidada jumalateenistusi. EELK Tartu Maarja koguduse nimekirjas on umbkaudu 2000 liiget, kellest veidi üle 200 on liikmemaksu maksjad.

Kogu kiriku taastamine läheb maksma umbes viis miljonit eurot.


Loe lisa: