Oru Evangeelne Rahvaõpistu kutsub vaikuserännakule

Oru Evangeelne Rahvaõpistu kutsub vaikuserännakule

Maaliliste põlispuude varju peituv Oru mõisahoone Kose vallas on vaoshoitud, lausa askeetliku välimusega. Just vaimulikku askeesi siin, linnakärast eemal, praktiseerida saabki. Tuhala koguduse eestvõttel tegutsev kristliku elulaadi keskus Oru Evangeelne Rahvaõpistu alustab septembri viimasel nädalavahetusel oma sügishooaega.

Hingerahu puudumine on see, mis paneb järjest enam huvi tundma vaimse süvakultuuri vastu. Oma vaimsetel otsingutel ei leia õiget rada siiski kaugeltki kõik. Paljud pöörduvad uususundite propageerijate poole, kes kiriku sajandite vältel omandatud teadmistega õigesti ümber käia ei mõista, nendib Oru Evangeelse Rahvaõpistu eestvedaja, Tuhala koguduse õpetaja Tauno Kibur.

Oru mõisa kristlikult mõtestatud keskkond on kui loodud selleks, et inimene õpiks vastu võtma Jumala tervendavat armu. Koolitustel kasutatakse nii ida- kui läänekirikute kloostrites kogutud teadmisi kui ka psühholoogia avastusi, et katkist hinge jälle kokku lappida.

Sügishooaeg Oru Evangeelses Rahvaõpistus:

25.-27. septembrini – VAIKUSE KOOLI nädalavahetus (retriit), kus töö toimub läbi erinevate harjutuste ja loengute (keskmes on evangeeliumite tähendamissõnad ja inimese sisemaailm)

25.09 õhtul on vaikuse rännak sissejuhatusena vaikusesse

26.09 – 10:15 – 12:45 on maal elamise päev loenguga “Tähendamissõna külvajast (Mk 4:1-20) ehk Sõna kuulmisest ja vastuvõtmisest (selle rakendamisest)”; 13:00 – kohalikule kogukonnale mõisapargi lava tööeskiisi tutvustamine

10.10 – KASVU-KOOL I. Kasvu-kooli uue hooaja algus: vaikusest ja vaikimisest – selle mõistmisest ning rakendusest kasvatuses Täpsem info on leitav kodulehel orumoisakool.com.

Meeldib 2