Piibliviktoriin

Piibliviktoriin

1. Mooses oli Iisraeli rahva juht, kes tõi nad välja Egiptuse vangipõlvest ning juhtis neid 40-aastasel kõrberännakul Tõotatud Maale. Mooses ise suri vahetult enne Tõotatud Maale jõudmist. Kes oli Moosese järeltulija, kelle juhtimisel Iisraeli rahvas alustas Tõotatud Maa vallutamist?

2. Millises veekogus ristis Ristija Johannes Jeesuse?

3. Apostel Paulus sündis arvatavasti juudi väljarändajate perekonnas. Ta kasvas üles hellenistlikus keskkonnas. Varasest noorusest saadik ümbritsesid teda kreeka keel ja haridus, hellenistlik religioossus ning tavad. Millises linnas sündis Apostel Paulus?

4. Sageli küsime, et mille järgi otsustada, mis on õige, mis vale, kuidas käituda ja milline otsus langetada? Sellised küsimused olid inimesteja nende juhtide peas, kui Iisraeli rahvas vabanes Egiptusest, orjapõlvest. Rännakul olles tekkis vajadus reeglite ja normide järgi, mis reguleeriksid inimeste vahelisi suhteid ja näitaksid, mis on Jumala tahe. Nii saab rahvas Siinai kõrbes olles Jumalalt 10 käsku, mis on raiutud kivitahvlile. Vanas Testamendis on need käsud välja toodud kahes kohas. Leia need kirjakohad.

5. Jeesus võtab oma õpetuse sisu ja tuuma ülevaatlikult kokku ühes pikemas kõnes. Ta näitab selles, et Jumala riiki sisenemiseks ei olereegleid, mille pimesi täitmine ja järjekindel järgimine kindlustavad nn sissepääsu igavesse ellu. Kuidas kutsutakse seda Jeesuse peetud kõnet?

Vastused on leitavad septembrikuu Johannese Sõnumitest (Haapsalu Püha Johannese koguduse kuukiri)