“Taevas tuleb appi!” – peagi on taas võimalik alustada avalike jumalateenistuste pidamist

“Taevas tuleb appi!” – peagi on taas võimalik alustada avalike jumalateenistuste pidamist

Tänasesse veebisaatesse “Taevas tuleb appi!” olid osalejad, Lääne praost Kaido Saak, Lääne-Harju praost Jüri Vallsalu ja Tartu praost Ants Tooming kutsustud arutlema selle üle, mis ootab kirikuid ja jumalateenistuselu eriolukorra piirangute leevenedes. Just saate salvestamisel kippus aga muidu üsna laitmatu internet tõrkuma, pilt hangus ning hääl kadus. Üheskoos leiti rõõmsameelselt, et küllap on koroonaviirus nüüd hüpanud inimestelt internetti. Ja miks mitte lugeda siit välja märki: inimesed, ehk oleks nüüd juba ka aeg minna juhtmete-traatide ja ekraanide juurest päriselu elama?

Tõdeti, et suurelt jaolt paastuajale langenud eriolukord on kõige paremas mõttes andnud võimaluse süveneda ja mõtteid korrastada. Kirikuuksed on olnud paljudes kohtades avatud kogu selle aja – küll mitte avalikeks teenistusteks ja talituseks, ent võimalus vaikuses olla ja rahu leida, vaimulikuga suhelda ja küünal süüdata on olnud siiski olemas. Kirikuskäijaid on tavapäraselt loomulikult olnud vähem, sest inimesed on end ettevaatusest teadlikult teistest eraldanud. Kirikusse tulijad on Ants Toomingu tähelepanekul tavapärasest erinevad – Tartu Peetri kirikus on viimastel nädalatel käinud valdavalt nelja- viie- ja kuuekümnendates eluaastates mehed; naisi on kirikulistest praegu ehk kõigest kümnendik.

Toomingu sõnul sorteeris ta eriolukorra saabudes andmebaasidest välja 4 000 nime, kes on kogudusega kuidagi seotud. Sellest nimekirjast valis ta omakorda välja paarsada koguduseliiget, kes on kas aktiivsed või võinuksid oma vanuse tõttu abi vajada. Nende läbihelistamine on olnud vaimuliku sõnul küll väsitav, kuid vahel päris pikaks kujunenud kõned on olnud väga huvitav ja rikastav suhtlus.

Jüri Vallsalu ütles, et Lääne-Harju praostkonnas on õpetajate seas olnud väga usinaid helistajaid, nagu näiteks Annika Laats, kes on küllap ühendust võtnud kõigi oma väikese koguduse liikmetega, kuid suhtlus pole sama aktiivne olnud siiski mitte kõikjal. Praost Vallsalu ise on Hageri koguduses samuti püüdnud inimestega sidet hoida ning Skype tarkvara vahendusel on suhtlus on püsinud ka praostkonna vaimulikega. Vallsalu leidis siiski, et ühisele osadusele on see vilets aseaine.    

Nii on tema ja ka teiste praostide arvates lugu ka jumalateenistuste veebiülekannetega. Kui kogudused hakkasid järjest pühapäevastest teenistustest otseülekandeid ja videosalvestusi tegema, siis muutusid praostkonnas mõned väikeste maakoguduste vaimulikud kurvaks, et vajalikku tehnikat pole võtta. Praostid leidsid, et veebi suundumisega ei pea kirik ka liiga hoogu minema: pole mõeldav ega otstarbekas, et sajad kogudused hakkaksid igaüks oma saateid ja salvestusi tootma.

Eriolukord on inimesed siiski toonud ekraanide ette ja kui veebipõhised teenistused jätkuvad, loob see alternatiivse võimaluse kirikuelust osasaamiseks neile, kelle liikumine on takistatud. Tavaolukorras ja kõbusate koguduseliikmete puhul see silmast silma suhtlemist ja koguduseelu siiski ei asenda. Osadust peab jagama ja on pigem märke, et inimesed on veelgi rohkem hakanud igatsema kohtumisi kogudusekaaslastega ning oma kodukirikut. Jumalateenistustega  alustamiseks on valmis nii vaimulikud kui kogudused.

Praostid on koos kogudustega hoolega läbi mõelnud sellegi, milline sel pühapäeval, emadepäeval toimuv teenistus toimuma saab. Selle, kuidas tervise- ja ohutusnõudeid rakendada, on iga vaimulik lahendanud omamoodi. Mõistagi on kõige keerulisem lahendada armulaua jagamine, et see kõigile normidele vastaks.

Jüri Vallsalu kirjeldas näiteks, et vaimulikuna seisab ta altari ees, et kirikulised ei peaks külg külje kõrval põlvitama. Samuti plaanib ta kasutada maski ja mitte seetõttu, et ta ise selle kaitset ihkaks, vaid lugupidamise ja hoolimise märgiks. Ohutusnõuete tõttu tuleb muuta talituste muusikalist osa – näiteks lastekoori asemel kasutada soliste. Kaido Saak lisas, et vaja on tegeleda ka kirikuliste kohalekutsumisega – et info teenistuse toimumisest kõigini jõuaks.

Regina Hansen, Toomas Nigola

Videopildi vestlusringist toome lugejateni siinsamas lehel niipea, kui see tehniliselt võimalikuks osutub.

Saade “Taevas tuleb appi!” jätkub ka pärast avalike jumalateenistuste taastumist. Edaspidi plaanitakse vaatajate ees olla kord nädalas, neljapäeviti kell 13. Küsimusi ja ettepanekuid saates käsitletavate teemade kohta saab läkitada aadressil press@eelk.ee.