Usuteaduse Instituudi rektori kohusetäitjaks määrati Marko Tiitus, Ove Sander pühendub hoolekandekaplanaadi ülesehitamisele

Usuteaduse Instituudi rektori kohusetäitjaks määrati Marko Tiitus, Ove Sander pühendub hoolekandekaplanaadi ülesehitamisele

Usuteaduse Instituut

Peapiiskop Urmas Viilma andis täna Usuteaduse Instituudi nõukogu liikmetele, vaimulikele, kogudustele ja allasutuste juhtidele teada, et assessor Ove Sander on seoses oma suure töökoormusega hoolekandekaplanaadi ülesehitamisel Sotsiaalministeeriumi peakaplanina palunud peatada oma tegevuse ja volitused EELK Usuteaduse Instituudi rektorina.

Konsistoorium arutas oma eilsel istungil Ove Sanderi avaldust ja Usuteaduse Instituudi jätkusuutlikkuse küsimust laiemalt ja otsustas peatada Sanderi Usuteaduse Instituudi rektori ametiülesannete täitmise alates 5. maist 2020 kuni töölepingu lõppemiseni Sotsiaalministeeriumi peakaplanina või Usuteaduse Instituudi rektori korraliste valimisteni.

Usuteaduse Instituudi rektori kohusetäitjaks alates 5. maist 2020 määrati assessor Marko Tiitus. Ühtlasi võeti vastu otsus moodustada Usuteaduse Instituudi majandusliku jätkusuutlikkuse juhtrühm koosseisus peapiiskop Urmas Viilma (juhataja), kantsler Andrus Mõttus, assessor Ove Sander ja assessor Marko Tiitus ülesandega töötada välja Usuteaduse Instituudi jätkusuutlikkuse tegevuskava ja esitada see konsistooriumi juulikuu istungile.

Tehtud otsused on vajalikud selleks, et väärtustada uue kaplanaadi käivitamist Sotsiaalministeeriumis ja võimaldada assessor Ove Sanderile suuremad võimalused nende teemadega pühendunumalt tegeleda, selgitas peapiiskop.