20. juunil helisevad kirikukellad koroonaohvrite mälestuseks

20. juunil helisevad kirikukellad koroonaohvrite mälestuseks

17. juunil avaldasid erinevad organisatsioonid ja ühingud ühispöördumine, millega kutsutakse üles 20. juunil mälestama koroonaohvreid. Sellele pöördumisele on alla kirjutanud ka Eesti Kirikute Nõukogu. Saabuval pühapäeval mälestatakse koroona tõttu surnuid jumalateenistustel üle Eesti; pühapäeva keskpäeval helisevad kirikute kellad mälestuskelladena.

“Pühapäeval, 20. juunil saame minna Eestimaa pühakodadesse, tuttavatesse ja tähendustega paikadesse ja võtta hetk mälestades kalleid lahkunuid. Läidame küünlad koduakendel. Üle Eesti helisevad sel päeval kl 12 kirikukellad. Jaanipäeva nädalaks ja erinevates Eesti paikades kogu suveks jäävad paljude kirikute uksed avatuks, nagu on avatud meie hinged kallitele lahkunutele sõltumata sellest, kus viibime – nad on meiega,” pöördus Eesti Kirikute Nõukogu oma liikmeskirikute poole.

Ühispöördumise tekst

Head inimesed!

Viimased poolteist aastat on olnud kõigile Eestimaa elanikele keeruline aeg. Oleme pidanud tegema järeleandmisi meile omastes ja armsates tegevustes ning iga päev kohanema kiiresti muutuvate oludega. See on olnud suur jõupingutus.

Suve algus on helgem ja lootustandev, kuid me ei tohi unustada hinda, mida oleme pidanud maksma.

COVID-19 haigus on Eestis viinud haiglasse ligi üheksa tuhat inimest ning nõudnud üle tuhande elu. Nad on olnud meie lähedased ja sõbrad, meie linnade ja valdade elanikud, kogukonna liikmed. Me kutsume üles neid, nagu kõiki teisigi lahkunuid, meenutama ning soovime palju jõudu ja tervist paranenutele. Sügaval südames tunneme elu imelist jätkuvust.

Me seisame iga pere, iga inimese kõrval, kes on kaotanud lähedase. Ühtegi inimest ei ole võimalik asendada, küll aga on hoolimisel ja armastusel jõud leevendada valu ja sammhaaval tervendada elu. Meil on võimalus pakkuda üksteisele tuge.

Pühapäeval, 20. juunil saame minna Eestimaa pühakodadesse, tuttavatesse ja tähendustega paikadesse ja võtta hetk mälestades kalleid lahkunuid. Läidame küünlad koduakendel. Üle Eesti helisevad sel päeval kl 12 kirikukellad. Jaanipäeva nädalaks ja erinevates Eesti paikades kogu suveks jäävad paljude kirikute uksed avatuks nagu on avatud meie hinged kallitele lahkunutele sõltumata sellest, kus viibime – nad on meiega.

Me kutsume Teid koos meiega istutama puid, et nende lehtedes leiduks varju ja viljades kosutust. Koduaed, taluhoov, hooldekodu õu – kõik need paigad on sobivad mälestuse hoidmiseks. Istutades puu suuname pilgud tulevikku ja meile antud uutele võimalustele.

Meie tänu ja tunnustus kuulub Eestimaa arstidele, õdedele, hooldajatele, teadlastele, päästjatele ja politseinikele ning kõigile avalikus ja erasektoris panustajatele, kes on kogenud eesliini võitlust, vaeva ning väsimust toetades meie inimesi. Teie käte kaudu on antud paljude elu tagasi. Teie armastus ja pühendumine inspireerib meid ja teeb meist paremad inimesed.

Meie tänu ja tunnustus õpetajatele ja õppejõududele, vanematele ja vanavanematele, kodudele ja peredele ning Teile kallid lapsed ja noored! Vaatamata kõigele sai jätkuda meie laste haridustee. See kogemus on olnud kaugel kergusest ja tavapärase õppimise rõõmust ja rahuldusest, kuid kannatlikkus, tublidus ja ühised pingutused on viinud sihile.

Meie tänu ja tunnustus Eesti ettevõtjatele, kelle pingutused on hoidnud Eestit toimimas ja meie majanduse käimas. Suur aitäh kõigile!

Rõõmustame üheskoos, kuna koroonaviirus on raugemas – selles on keskne osa vaktsineerimisel. Kutsume kõiki inimesi saama kaitsesüstitud esimesel võimalusel. See hoiab igaühe tervist ning taastab kiiresti riigi tavapärase, kuid kindlasti palju erksama ja tundlikuma südamerütmi. 

Me täname kõiki Eestimaa inimesi mõistvuse ja kannatlikkuse eest koroonapiirangute pikkadel päevadel. Oleme saanud tugevamaks nii üksikult kui riigina. Võime ulatada käe ning näha teineteise silmis parema homse kindlat lootust.

Rõõmsat, tervet, suheterohket ja hoitud suve!

Sotsiaalministeerium                                          Eesti Haiglate Liit                                  

Siseministeerium                                                 Eesti Arstide Liit

Haridus- ja teadusministeerium                        Eesti Õdede Liit

Eesti Kirikute Nõukogu                                       Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Eesti Linnade ja Valdade Liit                              Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon

Eesti Haigekassa

Lisa kommentaar