21. pühapäev pärast nelipüha

21. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus ütleb: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete.” (Jh 13:16-17)

Me palvetame: Issand Jumal, taevane Isa, Jeesus Kristus saatis oma jüngrid kogu maailma, et kõik rahvad hea sõnumi ära tunneksid. Me palume Sind, lase oma sõnal meis tööd teha ja täida meid rõõmuga lunastuse üle. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Meeldib 1

Lisa kommentaar