Abisaadetised kuluvad ära ka abi andjatele

Abisaadetised kuluvad ära ka abi andjatele

Luterliku kiriku diakooniatöötegijaid sihtasutuses Eesti Diakoonia ja Avatud Lootuse Fondi seob pikaajaline pühendumine rehabilitatsiooni ja kuriteoennetuse valdkonnale. Alates sellest aastast on pilgud pööratud ka eakate ja puuetega inimeste hooldusele. Nii on pakutud tuge EELK Räpina Püha Miikaeli hooldekodule, suunatud Rootsist saadud meditsiinitarvikuid EELK Diakooniahaiglasse ja Tabasalu Pihlakodusse.

Tabasalu Pihlakodu juhataja Aule Kikas on abi eest tänulik, sest saadetud tekid, padjad ja meditsiiniseadmed kuluvad marjaks ära vastavatud õendushooldusosakonnale, kuid vajalikku jagub teistelegi Pihlakodu majadele. Eakatekodu juhataja rääkis ka lähemalt elust Pihlakodus.  

Kiriku diakoonia- ja ühiskonnatöö eri tahke, aga ka selle tänuväärse töö tegijaid tutvustab videosari kogu alanud aasta vältel. Valmimas on ligi 30 lühivideot. Lisaks kiriku kogukonnatöö tutvustamisele on eesmärk leida veelgi juurde särasilmseid vabatahtlikke.

Videod valmivad SA Diakoonia- ja Ühiskonnatöö Sihtasutuse eestvõttel. Sarja kokkupanija ja sisuline toimetaja on Avo Üprus, videote autorid Agnus-Dei Üprus ja Urmas Roos. Seekordse video küsimusi esitas Kadri Kesküla.

Lisa kommentaar