EELK misjonikonverentsil keskendutakse koguduse ja kogukonna suhetele

EELK misjonikonverentsil keskendutakse koguduse ja kogukonna suhetele

Misjonikonverentse on EELK Usuteaduse Instituudi ja EELK Misjonikeskuse koostöös korraldatud alates 1994. aastast. Taas iseseisva Eesti Vabariigi juubeliaastal toimub see Missio Läänemaa „Rõõm vabadusest” raames, et tähistada 30 aasta möödumist ka EELK esimesest missiost.

„Jumal kogub rahvast endaga osadusse. Kogudus püsib ja uueneb oma liikmete sügavutimineva, usaldusliku osaduse kaudu, mis on mõeldud avanema ja laienema ümbritsevasse kogukonda, olema toeks,” tutvustab konverentsi ideed professor Randar Tasmuth. „Ettekanded aitavad kogudusel end vaadata nii sise- kui ka välispilguga, näha kiriku kohustust ja võimalusi. Rühmatöödes toetame üksteist, et ühtse kirikuna leida toimivaid teid Jumala käsu elluviimiseks. Toome kaasa oma teadmise ja õpime ligimestelt.”

Kell 12 algava sündmuse osavõtjaid tervitavad nii peapiiskop Urmas Viilma kui ka Luterliku Maailmaliidu peasekretäriks valitud Anne Burghardt. Lühiloengutes, kus käsitletakse nii misjoni olemust kui ka selle väljendusviise EELKs aastate jooksul, esindab tuntud teadlaste kõrval teoloogide uut põlvkonda TÜ magistrant, diakon Robert Bunder. Tulevikku vaadatakse EELK misjonistrateegia valguses ja tähelepanu pöörates misjonitöötajaid iseloomustavatele joontele. Rühmatöödes, kuhu eriti oodatakse esindajaid igast EELK praostkonnast, keskendutakse teemadele nagu kiriku suhe kogukonnaga, uue meedia võimalused, koguduse väikerühmatöö, ilmikliikmete kaasamine ja vaimulik kasv ning lapsed ja noored kui koguduse tulevik.

Konverentsi lõpuosas tuleb esitlusele mahukas ja värvikas raamat „Usalduse viljad”, mis võtab omamoodi kokku EELK misjonitöö 30 uue vabaduseaasta jooksul.

Konverentsil, kuhu oodatakse kuni 50 misjonihuvilist, peetakse kinni viiruseohu ärahoidmise reeglitest. Konverentsi kava ja registreerimislink on leitav: https://misjonikeskus.eelk.ee/misjonikonverents-kogudus-osadus-osaduslik-kogukond-21-08-haapsalus/ Lisainfo: konverentsi peakorraldaja dr Randar Tasmuth, tel 5393 6112

Lisa kommentaar