Kirikujuhid kohtusid veebis peaminister Kaja Kallasega

Kirikujuhid kohtusid veebis peaminister Kaja Kallasega

Foto: peapiiskop Urmas Viilma Facebooki leht

Täna, 26. aprilli pärastlõunal toimus Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) juhatuse ja liikmeskirikute juhtide videokohtumine peaminister Kaja Kallasega.

Tund aega kestnud kohtumise sisu kajastas peapiiskop Urmas Viilma oma Facebooki postituses.

Peaminister Kaja Kallas tänas esmalt Eesti Kirikute Nõukogu pikaajalise koostöö eest juba 2002. aastal peaminister Siim Kallase ajal EKNiga sõlmitud ühishuvide protokolli alusel, vahendas Urmas Viilma.

Peapiiskopi sõnul arutati kohtumisel peaministriga pikalt koroonaviirusega seotud piiranguid kirikutele ja teistele usulistele ühendustele ning seda, kuidas saavad riik ja kirikud teha kriisi leevendamiel koostööd. EKNi president, peapiiskop emeeritus Andres Põder meenutas kirjalikult varem esitatud ettepanekut, et kirikud võiks olla kaasatud otsuste ettevalmistamise faasis. Peaminister Kaja Kallas kinnitas seepeale, et siseminister Kristian Jaani hoiab usuliste ühenduste ettepanekuid alati valitsuse istungitel tähelepanu all, mistõttu on kirikute ettepanekud ja soovid valitsuse liikmetele hästi teada.

Arutati ka võimaluse üle avada kirikud juba 2. maist avalikeks jumalateenistusteks. Peapiiskop Urmas Viilma palus lisaks üle vaadata mai algusest kehtima hakkavad kirikute tegevust piiravad kellaajad, mis takistavad õhtuseid ja öiseid palvuseid, nagu ka näiteks maikuu lõppu planeeritud “Kirikute öö” läbiviimist. Peaminister võttis info teadmiseks ja kinnitas, et valitsus vaatab piiranguid üle igal nädalal ja haiguse leviku näitajate paranedes on võimalik ka nende korrigeerimine.

“Kaja Kallas rõhutas kirikute olulist rolli ja panust Eesti inimeste vaimse tervise eest hoolitsemisel. Ta tänas hingehoiutöö eest, mida tehakse kogudustes ja alates eelmise aasta algusest ka haiglakaplanaadis,” kirjutas peapiiskop Urmas Viilma. EKNi asepresident pastor Meego Remmel märkis, et vaimse tervise teemaga seoses on olemas konkreetne veebitööriist, mida kasutab igapäevaselt sadakond inimest. Selleks on veebilehekülg www.sinuabi.ee.

EKNi asepresident piiskop Philippe Jourdan meenutas Urmas Viilma sõnul peaministrile, et EKNi ettepanekute hulgas koalitsioonileppesse oli ka usundiõpetuse õpetamise laiendamise ettepanek ning meenutas, et selle aine õpetamisele kohustusliku ainena oli suur toetus ka värske Elust, usust, usuelust 2020″ küsitlusele vastajate hulgas. Ka peapiiskop Viilma viitas nimetatud küsitluse tulemustele ning rääkis ettepanekust viia usundiõpetus ainena sisse igasse kooliastmesse ühe kohustusliku kursusena. Peaminister Kaja Kallas kinnitas omalt poolt, et usundiõpetuse teemaga tegeleb kindlasti edasi Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni all tegutsev haridusvaldkonna alakomisjon.

Peaminister avaldas kohtumise lõpus lootust, et kohtumised kirikute juhtidega toimuvad ka edaspidi ja tegi ettepaneku Vabariigi Valitsuse ja EKN-i vahel sõlmitud ühishuvide protokolli sisu ülevaatamiseks ja kaasajastamsieks.

Lisa kommentaar