Koraalikonkurss 2021

Koraalikonkurss 2021

EELK Kirikumuusika Liit ja EELK lauluraamatu komisjon kutsuvad kõiki heliloojaid ja muusikuid üles looma uusi koraale. Parimad neist leiavad avaldamist uues, koostatavas Lauluraamatus. Konkursile oodatakse töid 15. maiks 2021.

Konkursi reeglid:

  • koraali võib esitada 1- ja/või 4-häälsena
  • tekst peab olema eesti keeles ja vaimuliku sisuga
  • teksti võib autor valida nii algupäraste koraalide toimkonna poolt soovitatud tekstide hulgast kui ka ise
  • koraal tervikuna ei tohi olla varem ilmunud ei perioodilises ega mitteperioodilises trükises
  • koraali tekst võib olla varem ilmunud
  • źürii liige ei tohi ise konkursist osa võtta

Eriti oodatud on koraalid järgmistel teemadel: advent, Suur Neljapäev, kolmainupüha, küünlapäev, maarjalaulud, apostlite- ja pühakutelaulud, mihklipäev, tänu- ja ülistuslaulud, täiskasvanute ristimine, Püha Õhtusöömaaeg, kirik ja kogudus, kodu ja perekond (emadepäev, isadepäev, sünnipäev, ristivanemad), inimestevahelised suhted (sõprus, armastus, osadus, leppimine, teenimine), igapäevane hingehoid (sh kaasajale omased probleemid nagu depressioon, sõltuvused, läbipõlemine, suhtekriisid jt), pühitsuselu, palverännakulaulud, vastutus loodu eest (sh loodushoid), usutunnistuslaulud (usutunnistust parafraseerivad või viisistatud usutunnistused), matuselaulud (arvestades matusetalituse missioloogilist aspekti mitmekesistada matuselaulude temaatilist spektrit), kirik ja kristlane ühiskonnas (kristlaste roll kogukonna teenimisel, tervendamisel, lepitamisel, ühendamisel).

Koraalid palutakse saata EELK Kirikumuusika Liidu nimele postiaadressil Kiriku plats 3, Tallinn 10130. Konkursitöö peab olema märgusõnaga varustatud ümbrikus, milles omakorda on kinnine ümbrik märgusõna ja konkursandi andmetega (nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, meiliaadress, pangakonto number), mida ei avata enne, kui žürii on otsused langetanud. Töö peale ei tohi olla kirjutatud ei helilooja ega sõnade autori nime. Kõik tööd peavad olema eraldi ümbrikes ning varustatud erinevate märgusõnadega.

Auhinnad:

I preemia 200 EUR

II preemia 150 EUR

III preemia 100 EUR

Eripreemiad 50 EUR

Äramärgitud tööd

Töid hindab žürii koosseisus Marko Tiitus (esimees), Sigrid Põld, Mart Siimer, Kristel Aer, Siret Rutiku, Gustav Piir, Tiit Salumäe.

Preemiate arvu määrab žürii. Žürii võib jätta mõne preemia välja andmata, jagades auhinnaraha ülejäänud preemiate vahel. Esimese, teise ja kolmanda preemia saanud laulud trükitakse Lauluraamatusse. Ülejäänud laulude osas otsustab lauluraamatukomisjon, kas nende hulgast leidub veel sobivaid laule, mida valida Lauluraamatusse. Žürii otsused on lõplikud ja edasikaebamisele ei kuulu. Žürii otsused avaldatakse hiljemalt 30.06.2021.

Lauluraamatukomisjoni algupäraste koraalide toimkond on omalt poolt pakkunud viisistamiseks välja mõned luuletused.

Lisainfo konkursi kohta: Tuuliki Jürjo (EELK Kirikumuusika Liidu juhatuse esimees), 55902059 või kirikumuusikaliit@gmail.com

Lisa kommentaar