Konverents “Kuhu lähed, Eesti teoloogia?” on järelvaadatav

1. oktoobril 2021 toimus Tartu Ülikoolis konverents „Kuhu lähed, Eesti teoloogia?“, mis oli pühendatud Akadeemilise Teoloogia Seltsi asutamise 100., Tartu Ülikooli usuteaduskonna taasavamise 30. ja ajakirja Kirik & Teoloogia 10. aastapäevale. Konverents on järelvaadatav ja selle kava leiab siin.

Ajakiri Kirik ja Teoloogia avaldab järgnevates ajakirja numbrites konverentsi ettekannetele toetuvaid artikleid. Osalt on tegu tekstidega, mis kanti ette oluliselt lühendatult, osalt ettekannete töödeldud kujudega. Põhiettekandeid kommenteerivad lühemad artiklid, mis põhinevad vastusettekannetel.

Selle nädala ajakirja “Kirik ja Teoloogia” numbris saab sõna Tartu Ülikooli Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik ettekandega „Kuhu lähed, Eesti Vana Testamendi / Heebrea Piibli teadus?“

Nõmmiku sõnul erineb Vana Testamendi teadus teistest teoloogia distsipliinidest selle poolest, et sel on lahutamatu paariline väljaspool kristlikku teoloogiat. „See on ka ainus teoloogia distsipliin, milles domineerivad globaalses akadeemias kahe keskuse asemel kolm: Euroopa ja Põhja-Ameerika kõrval ka Iisrael. Kristlikust ja judaistlikust kontekstist pärit uurimise dialoogi on süvendanud Teise maailma sõja traagika, mis on pannud Euroopa ja Põhja-Ameerika kirikuid ja akadeemiaid otsima sisulisemat dialoogi juutlusega.“ Nõmmiku ettekandele vastab ja seda kommenteerib Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari õppejõud Hindrek Taavet Taimla.

Lisaks:

Usuteaduskonna 30 aastat taasavamisest, ajalehe Eesti Kirik videolugu

Lisa kommentaar