Pühapäeva palvesõna

Pühapäeva palvesõna

Õpetaja Lea Heinaste (Foto: Andrus Eesmaa / Järva Teataja)

3. pühapäev pärast nelipüha. Tänase päeva teema on Kutse Jumala riiki. Palvesõna ütleb emeriitõpetaja Lea Heinaste.

Ja kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele: „Ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid.” Ja Jeesus ütles talle: ”Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.” Teisele ütles ta: ”Järgne mulle!” Aga see ütles: ”Luba mul enne minna matma oma isa!” Ent tema ütles talle: ”Lase surnuil matta oma surnud, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki!”  Aga ka üks teine ütles: ”Issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on!” Aga Jeesus ütles: “Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!” (Luuka 9: 57-62)

Loetud kirjakohas seab Jeesus jüngriks soovijad valiku ette. See on valik, mida iga Jeesuse järgija on pidanud läbi tegema. Esmapilgul on kirjakoht hirmutav: ühtpidi kutse ja teistpidi hoiatav. Kes küll suudab siis Sind järgida, Jeesus? Jeesus ei meelita, vaid annab teada Tema järgimise tulemusest: senise eluga lõpparve tegemisest. Sa ei saa jääda enam endiseks. Toimub mõtteviisi muutus, radikaalne elu muutus ehk meeleparandus.

Küsimus on, kui palju oleneb Jeesuse järgimine minust endast ja kui palju kutsujast? Inimene oma loomult on otsija. Ka tõe otsija. Vanasõnagi ütleb: kes otsib, see leiab. Oma otsingutes jõuame Jumalani ja tema tahteni. Ja ehmume uuesti – me ei suuda oma elus Jumala tahet täita.  Kuid otsingutes leiame armastava Jumala. Leiame lunastuse ja lepituse. Leiame armastuse, mis on ülem kui kogu mõistmine. Leiame kutsuja ja kutse Jumala riiki. Jeesus tõotab, et ta ei lükka välja kedagi, kes tema juurde tuleb. Sellele armastuse kutsele ei saa me vastu panna. Nii nagu loetud kirjakohas, kus Jeesus kutsus: ”Järgne mulle!” ja andis ka ülesande: lõpeta senine tegevus ja mine ning kuuluta Jumala riiki!

Jumala riiki saab kuulutada see, kes on Jeesuse kutsele järgnenud, kes ise on selle riigi kodanik. Muidu oleme pimedate pimedad teejuhid. Ei aita ainult tahtest olla teejuht, vaid olles Sõna ja palve läbi ühenduses Jeesusega, meie Teejuhiga, saame täita Tema käsku: mine ja kuuluta Jumala riiki.  Mis on see riik?  Jumala riik on seal, kus valitseb Jumal.  Jumala valitsus on ainult seal, kus Jumal on isiklikult ligi, kus Tema Vaim vahetult loob ja tegutseb. Jumala valitsus, kui ta tuleb, haarab oma meelevalda kogu inimese elu. Jumala riik on rahu ja rõõm Pühas Vaimus, kus valitseb õigus, headus ja ilu. „Meie Isa” palves palume : Tulgu Sinu riik! Martin Luther ütleb: „Jumala riik tuleb küll iseenesest ilma meie palveta, aga me palume selles palves, et ta tuleks ka meie juurde.” Palve kaudu võib olla Jumala kõikvõimsuse osaline. Tuleb palvetada, et suuta taibata, et saada teada, et õppida armastama.

Kristus ütleb: “Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise! Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!”  (MT 11: 28-30)

Palugem: Issand Jumal, taevane Isa, Sina tahad, et kõik inimesed saaksid õndsaks ja jõuaksid tõe tundmisele. Sina kutsud meid püha sõna kaudu oma riiki. Hoia meid ükskõiksuse ja hoolimatuse eest ning aita meid , et võtaksime ilma kahtlemata ja tõrkumata Sinu kutse vastu, elaksime Sinu sõna järgi ning pääseksime taevasesse pidulauda  Jeesuse Kristuse , Sinu Poja, meie Issanda läbi.  Aamen.

Lisa kommentaar