Pühapäeva palvesõna

Pühapäeva palvesõna

13. pühapäev pärast nelipüha. Pühapäeva teema on „Jeesus – meie aitaja“. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Eve Kruus (pildil).

Pühakiri kõneleb meile sellest, kuidas läbi aegade on Jumal isiklikult või oma saadikute kaudu inimesi aidanud. Ka Jumala Poja Jeesuse teod, millest on meile kirjutanud evangelistid, annavad tunnistust Tema armastusest ja väest aidata hädas olevaid inimesi. Nõnda on ka nende kohus, kes peavad ennast ristiinimesteks, Jumala lasteks, Jeesuse õpilasteks, aidata oma ligimesi. Siiski peame meeles pidama, et omast jõust ja tarkusest me seda teha ei suuda: me oleme vaid Jumala abi vahendajad, Tema poolt abivajajale saadetud palvevastus.

Palugem: Tänu Sulle, armuline Jumal, kes Sa oled igal meie hetkel meie läheduses, kuuled meie palveid ja aitad meid. Tänu Sulle, et Sina hoolid meist ja hoolitsed nii meie ihu kui hinge eest. Ava meie silmad ja südamed, et meie, kes me oleme vastu võtnud Sinu armu, elame selles armus, suudaksime märgata teiste hädasid ja olla Sinu armu ja abi edasijagajateks. Kingi meile tarkust ja jõudu teha head, aita saada aitajateks. Luba, et suudaksime oma elu ja tegevusega olla märgiks Sinu ligiolekust ja abist maailmas, kus Sind ei tunta ja tunda ei taheta. Aita jääda Sulle ustavaks ja täita oma ülesandeid hästi. Kingi usku ja anna tunda, et Sina ise, hea ja armuline Jumal, oled igal hetkel meie kõrval.

Lisa kommentaar