Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson pälvis kuldristi

Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson pälvis kuldristi

Õpetaja Patrik Göransson ütles oma tähtpäeval tänusõnad tunnustuse eest kirikuvalitsusele ja toetuse eest kogudusele ja kaasteelistele (Foto: Regina Hansen)

Kolmapäeva, 9. juuni õhtusel palvusel Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus tähistas kogudus oma õpetaja Patrik Göranssoni ordineerimise 25. aastapäeva. Sündmusel oli kohal peapiiskop Urmas Viilma, kes luges kohapeal ette konsistooriumi otsuse, millega õpetaja Göranssonile omistati kuldristi kandmise õigus.

Vesper Rootsi-Mihkli kirikus oli koguduseõpetaja soovil tagasihoidlik ja mitteametlik sündmus koguduse ja lähemate sõprade ringis. Palvusel oli kohal Rootsi suursaadik Mikael Eriksson, kes on Rootsi-Mihkli koguduse tegemistes aktiivselt osalenud ja neile kaasa aidanud. Teenisid peapiiskop Urmas Viilma, vikaarõpetaja ja endine kaitseväe peakaplan Tõnis Nõmmik, kevadel koguduse abiõpetajaks valitud Tõnis Kark ja õpetaja Patrik Göransson. Muusikalise osa sisustasid Peeter Paemurru (vastne koguduse juhatuse esimees), Maris Oidekivi (koguduse nõukogu liige) ja Oliver Kuusik (koguduse liige).

Peapiiskop Urmas Viilma riputas Patrik Göranssonile kaela kuldristi, mida oma teenistuse ajal kandis kunagine Vormsi koguduse õpetaja ja Rootsi praost Hjalmar Pöhl. Oma eluajal teenis vaimulik Rootsis elades eesti kogudusi ja Eestis elades rootsi kogudusi. Eelkäija risti kandmine on ühelt poolt au ja tunnustus, kuid teisalt tähistab ka eelkäija elutöö ja vastutuskoorma üleandmist. Selleks vastutuseks on lisaks koguduse pühendunud teenimisele ka Rootsi ja Eesti vaheliste sidemete, nagu ka Eestis elavate rootslaste kogukonna, keele ja siinse põlise rannarootsi kultuuri hoidmine. Vaimuliku ametitunnuse tõi õpetaja Pöhli lese soovil Rootsist siinsele kogudusele õpetaja Tõnis Nõmmik ja kuni eilse sündmuseni oli rist hoiul Rootsi-Mihkli kirikumuuseumis.

Oma elu Eestiga sidunud rootslasest vaimulik Johan Patrik Göransson on sündinud Rootsis Uddevallas 27.12.1967. 1996. aastal ordineeriti ta Rootsis õpetajaks. Patrik Göransson õppis 1989–1994 õppis Göteborgi ülikoolis teoloogiat (usuteadus, MA) ja 1995–1996 läbis Uppsala pastoraalseminari. 1996–1998 oli Göransson Jõhvis abiõpetaja, 1998–2000 Rootsis Göteborgi Pauluse koguduse abiõpetaja. Eestisse asus Göransson elama 2000. aastal ja on sellest ajast Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja. Aastatel 2000–2001 oli ta ka Tallinna toomkoguduse abiõpetaja ja 2007–2011 Tallinna praostkonna abipraost.

Eestis elades on Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja töötanud nõukogude ajal hävitatud kirikute ja kabelite taastamise nimel. Tänu Patrik Göranssoni panusele on taastatud Tallinna vanalinnas väga suure hoole ja taktitundega nõukogude ajal võimlana kasutatud Rootsi-Mihkli kirik koos kirikumuuseumiga. Samuti on Göranssoni eestvedamisel taastatud kaunis Naissaare Maarja kabel, mille taaspühitsemise tseremoonial viibis ka kroonprintsess Victoria. Göransson tegeleb aktiivselt ka Pakri saarte kabelite taastamisega ning  rannarootslaste kultuuripärandi teadvustamisele ja taaselustamisele kaasaaitamisega.

Sihtasutuse Johanniitide Abi EELK-poolse esindajana Eestis on Göransson aidanud korraldada abi tänavalastele, vanuritele ja erivajadustega noortele, abistanud Tallinna lastehaiglat ja Tallinna diakooniahaiglat, korraldanud erivajadustega lastele suvelaagreid ja abistanud Peeteli kiriku sotsiaalkeskust. Sihtasutuse abil on Tallinna loodud ülelinnaline häirenupusüsteem, mis võimaldab eakatel ning puuetega isikutel elada võimalikult kaua omas kodus. Johanniidid on aidanud ka sotsiaalkeskusel väikebussi hankida ja puudusekannatajatele toiduabi osutada.

Autasud: EELK aasta vaimulik 2008, EELK aukiri 2010; Rootsi Kuninga medal ja sinine lint 2013, EELK Teeneteristi III järk 2016, Valgetähe V klassi teenetemärk 2017, Aadu Luukase SA nominendipreemia 2017.

Kogudus hindab Patrik Göranssoni lisaks ka hea koguduseõpetaja, erakordselt intelligentse ja erudeeritud inimese ning särava ja lahke isiksusena. Ta on varasemalt ametikaaslaste poolt valitud ka aasta vaimulikuks.

Meeldib 1

Lisa kommentaar