Saulustest paulusteks: usule ärkamist ei olegi võimalik  mõistuspäraselt seletada

Saulustest paulusteks: usule ärkamist ei olegi võimalik mõistuspäraselt seletada

ERRi “Tähendamisi” sarja saates “Apostel Pauluse pöördumispäev” püüdsid eri konfessioonide esindajad lahti seletada, kuidas toimub inimese, Sauluse, ärkamine usule.

Tallinna Jaani koguduse õpetaja Eve Kruus: “Jumal ei sunni kellelegi oma usku peale. Ta kutsub inimesi enda juurde, aga ei sunni tulema ega hoia ka kinni.

Mis puutub apostel Paulusesse, siis tema pöördumise lugu on erakordne. Ma arvan, et maailmas on olnud ka teisi seesuguseid, kes nii-öelda poolvägisi pöörduvad Jumala poole, kellega Jumal vahetult isiklikult suhtleb ja keda mingite võimsate elamuste kaudu enda teenistusse värbab. Selline usule ärkamise tee on siiski väga harv.

Martin Luther on oma Väikeses Katekismuses öelnud, et me omast väest ei saa uskuda Jeesusesse Kristusesse ega tulla tema juurde, vaid Jumal on meid kutsunud.”

Näitleja, lavastaja ja teatripedagog Lembit Peterson: “Kristlik usk kohe päris kindlasti ei saa olla kellegi tagakiusamise aluseks, sest kristlik usk õpetab meile, et me peame palvetama oma vaenlaste eest, tegema head neile, kes meid taga kiusavad. See on midagi hoopis vastupidist sellele, mida tegi Saulus enne, kui ta muutus Pauluseks.

Sauluse muutumisel Pauluseks ei ole ühtegi psühholoogilist ega intellektuaalset põhjendust võimalik leida. See on täiesti erakordne sündmus. See kohtumine muudab inimese täielikult. Inimene sureb oma tagakiusaja elule ja ärkab uuele elule Kristuses.”

Eesti EKB Koguduste Liidu president Erki Tamm: Sauluste saamisest paulusteks on räägitud ikka ja vahel irooniliselt, uskumata, et see võimalik on, aga mul on oma perest lugu võtta selle kohta, kuidas mu isa elus selline asi juhtus.

Ta sündis usklike vanemate lapsena, aga kui ta oli teismeline, suri tema ema ja edasi läks nii halvasti nagu mõnes muinasjutus: võõrasemaga klappi ei tekkinud, kool jäi pooleli ja ühe konflikti tagajärjel sattus ta vanglasse.

Kui ta oli sealt vabanenud, otsisid ta kusagilt Lõuna-Eesti kolhoosist üles vanad sõbrad Tallinnast ja võtsid ta kaasa Tõrva palvelasse, kus ta lapsena oli käinud. Sellel ööl muutus kõik.”

Lisa kommentaar