Tänasest leevenesid jumalateenistustel osalemise piirangud

Tänasest leevenesid jumalateenistustel osalemise piirangud

Vabariigi Valitsus leevendas alates tänasest, 11.06.2021 piiranguid avalike usuliste talituste läbiviimiseks:

  • välistingimustes on jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel viibimine lubatud kuni 1000 osalejale;
  • siseruumide puhul on nõue, et osalejate arv tohib olla kuni 600 inimest, kui ruumi täituvus ei ületa 50%;
  • siseruumides, mida kasutab määratlemata isikute ring, tuleb viibida ja liikuda hajutatult. Piirang ei kehti koos liikuva või viibiva perekonna kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

Kehtiva korralduse terviktekst on leitav: https://www.riigiteataja.ee/akt/310062021004?leiaKehtiv

Lisa kommentaar