Uuring: kristlus kõnetab enamikku Eesti elanikest

Uuring: kristlus kõnetab enamikku Eesti elanikest

2020. aasta lõpus viis Eesti Uuringukeskus OÜ Eesti Kirikute Nõukogu tellimusel kuuendat korda läbi uuringu “Elust, usust ja usuelust”. Viieaastase intervalliga läbiviidava uuringu eesmärk on anda ülevaade eestimaalaste usulistest vaadetest ning seonduvatest hoiakutest. Uuringu andmeid tutvustati möödunud nädalal. Portaalis e-Kirik avaldame nüüdsest uuringuandmeid koos kommentaaridega. 

Mida ütlevad uuringu “Elust, usust ja usuelust 2020” tulemused Eesti elanike religioossete hoiakute kohta?

Uuringu tulemusi kommenteerib peapiiskop Urmas Viilma: “Uuringutulemus, et kristlusega tunneb suurel määral seotust 29% vastajatest ja 34% mõnevõrra, näitab, et enda seotust kristlusega tunneb kokku 63% Eesti elanikest. Selle näitaja kõrval on märgatav ka küllaltki suur ateistide ehk Jumala eitajate osakaal. Kindlalt peab end ateistideks siiski vaid 12% elanikest ja “mõnevõrra” seostab end selle mõtteviisiga 19% vastajatest. Kristlikele hoiakutele vastu seisab 25% ja samas ateismile vastandub 47% küsitletutest.

Kui eelneva kahe elanikegrupi osakaal on selgemini võrreldav, sest tegemist on selgelt religioossetele hoiakutele tuginevate suhtarvudega, siis päris sama ei saa öelda suuruselt kolmanda elanikerühma ehk end maausulistena määratlejate kohta. Maausuliseks peab end 5% vastajatest ja seda hoiakut jagab mõnevõrra veel 27% vastajatest. Slaidil oleva lahtikirjutuse põhjal jääb pigem siiski mulje, et tegemist on inimestega, kes tunnevad lähedust loodusega ja austavad paikkondlikke (rahva)traditsioone, kuid lahtiseks jääb see, mida need inimesed ikkagi täpsemalt usuvad ja kuidas usku praktiseerivad.”

Allikas: uuring “Elust, usust ja usuelust 2020”


Lisaks:

 

Meeldib 3

Lisa kommentaar