Uuringu “Elust, usust ja usuelust” andmed said avalikuks

Uuringu “Elust, usust ja usuelust” andmed said avalikuks

2020. aasta lõpus viis Eesti Uuringukeskus OÜ Eesti Kirikute Nõukogu tellimusel kuuendat korda läbi uuring “Elust, usust ja usuelust”. 
Viieaastase intervalliga läbiviidava uuringu eesmärk on anda ülevaade eestimaalaste usulistest vaadetest ning seonduvatest hoiakutest. 

Nii 2020. aasta kui ka varasemate küsitlusvoorude andmed on avatud kõigile vabaks kasutamiseks. Nende kasutamisel ja interpreteerimisel tuleb aga pidada silmas asjaolu, et uuringu metoodika ja valimi moodustamise printsiibid on aastate vältel muutunud ja seetõttu ei pruugi erinevate aastate andmed olla üks-ühele võrreldavad. Aastatel 2010 ja 2015 teostati uuring silmast-silma intervjuu vormis ning seejuures kaasati uuringusse juhuvalimi meetodil 15-74aastased Eesti elanikud. Aastal 2020 olid juhuvalimi abil uuritavaks üldpopulatsiooniks kõik täisealised Eesti elanikud ning uuring viidi läbi kombineerituna online– ja postiküsitlusena. Ka aastatel 1995 ja 2000 tehti uuring postiküsitlusena. 

Uuringu andmed ja muu dokumentatsioon on allalaetav järgneva vormi kaudu, kus EKN palub statistika kogumise eesmärgil vastata ka paarile küsimusele: https://forms.gle/hWS6GmXAYMx7XtoR9  

Esialgseid andmeid tutvustanud pressikonverents on järelvaadatav siin: https://us02web.zoom.us/rec/share/leg9nIVxveRw6e5HvddoGUBpJvi1YDY0AqQBsFhnJtwjnC_3CfFFTsS9hgT3BxvY.qG4qj0UCtafx—S?startTime=1618396393000

Pressikonverentsil näidatud slaidid on kättesaadavad siin: EUU2020 esmased tulemused (.pdf) »

Lisa kommentaar