Vaimulik vastab: mida tuleb teha, et laps saaks ristitud?

Vaimulik vastab: mida tuleb teha, et laps saaks ristitud?

EELK kodulehe eelk.ee kaudu on juba mõnda aega võimalik esitada vaimulikule oma küsimus kiriku ja usu kohta. Luterliku kiriku kodulehe rubriigis “Küsi vaimulikult” saab lugeda vastuseid seni esitatud küsimustele. Vastas EELK vikaarõpetaja Enn Auksmann.

Teemadering: kiriklikud talitused, usk ja elu, Piibel ja teoloogia, tavad, jumalateenistus, moraaliküsimused, eri kirikud ja regioonid, kirik ja kogudus.

Küsimuse esitamiseks tuleb kodulehel täita vastav vorm. Küsija andmeid kodulehel avaldatud vastuse juures ei kuvata.

Jagame meie kodulehe kaudu enim esitatud küsimusi ja vastuseid ka e-Kirikus.


Soov on laps 1a ja 4 kuune ristida luterlikus kirikus. Mina ehk ema olen vene õigeusku, mees on luterlane – kuid ta täpselt ei tea, kas on ristitud, kuid järgib luterlikku usku. Oleme abielus, laulatatud ei ole. Ristivanemaks oleks mehe õde, kes on ka luteriusku. Leeri läbinud ei ole minu teada kumbki. Milliseid toiminguid peaksime ette võtma, et laps ristida lasta teie kirikus?

Lapse ristimisel on väga tähtis, et ristitud laps kasvaks teadlikuna nii sellest, et ta on ristitud, kui ka sellest, mida ristimine ja ristitud olemine tähendab ning mis on kristlik usk.

Kirik õpetab, et ristimine on püha talitus, sakrament, mille kaudu Jumal sünnitab inimese vaimulikul viisil uuesti igaveseks eluks ning inimesest saab Jumala laps ja kiriku liige. Ristimises saab inimesele osaks õigeksmõistmine Jumala armust Jeesuse Kristuse ristisurma ja ülestõusmise läbi, päästmine igavesest hukatusest ning Jumala pühitseva armu ja Püha Vaimu viljade valamine inimesse.

Vanemate ja ristivanemate kohustus on hoolitseda oma lapse ja ristilapse kristliku kasvatamise eest ning olla talle igas mõttes, ka usuliselt, eeskujuks ja toeks. See tähendab, et lapse ristimisel peavad ka vanemad (või vähemalt üks neist) olema teadlikud kristlased.

Teie olukorras on soovitav leida kõigepealt sobiv kogudus (enamasti on selleks elukohale lähim – luterlikud kogudused on olemas kõikjal üle Eesti) ning võtta ühendust selle koguduse vaimulikuga. Seejärel tuleks vastavalt kokkuleppele kohaliku vaimulikuga läbida leerikursus – soovitan seda mõlemale, nii Teile endale kui Teie abikaasale. Ühtlasi saab koguduse vaimulik olla abiks selle väljaselgitamisel, kas, kus ja millal Teie mees on ristitud. Leeris peaks olema kindlasti käinud ka ristivanemad. Pärast leeriettevalmistuse lõppu saab teid võtta vastu koguduse liikmeks ning seejärel ristida ka teie lapse. Hea oleks laulatada ka abielu.

Kuna praegusel ajal on inimestel tihtipeale erinevate kohustuste tõttu väga raske osaleda regulaarsetel leerikursustel, on vaimulikud alati valmis aitama leida just teile sobivat vormi leeriõpetuse saamiseks. Peamine on teie enda valmisolek ja soov kristlikku usku tundma õppida, selles elada ja sellest tulenevalt seda ka oma lapsega jagada. Kindlasti ei ole vaja karta, nagu oleksid asjaajamised liiga keerulised – julgustan teid võtma ühendust oma kodukoha (või teile muul põhjusel sobiliku) kogudusega ning kindlasti te saate sealt edasist juhatust ja abi.

Enn Auksmann
17.05.2016

Lisa kommentaar