Vaimulike konverents kannab seekord pealkirja “Hirmust ja armust”

Arutelu 2020. aasta vaimulike konverentsi töötoas (Foto: Regina Hansen)

25.–26. jaanuaril 2022 on Nelijärve puhkekeskuses taas traditsiooniline vaimulike konverents, mille seekordne teema on „Hirmust ja armust“.

Temaatilise piibliteemalise loengu peavad Urmas Nõmmik ja Arne Hiob. Peaettekanded on Luterliku Maailmaliidu peasekretärilt Anne Burghardtilt, kes kõneleb teemal „Kirikute hirmud globaalses perspektiivis“, professor Tõnu Lehtsaarelt, kes räägib hirmudest ja armust lepitamisel, lektor Liina Kilemitilt, kelle teemaks on „Hirmu ja armu peegeldused ühiskonnas: ootustest kirikule koroonapandeemia taustal. Kas kirik suudab oma kätt pulsil hoida?“ ja isa Christoph Wrembekilt Saksamaalt, kes kõneleb hirmudest kirikus. 

Konverentsi võtab kokku peapiiskop Urmas Viilma ettekandega „Hirmu ja armu peegeldused EELK-s: kiriku tänased sõlmküsimused ja väljavaated neile vastamisel“. 

Traditsioonikohaselt on esimese päeva õhtul pidulik õhtusöök, mille käigus kuulutatakse välja vaimulike konverentsi uus juhatus, kes valitakse konverentsi poolt. Õhtusöögil tutvustatakse ka uusi vaimulikke. Vaimulike konverentsi päevakavasse kuuluvad töötoad, kus vaimulikel on võimalus ka rohkem ise arutleda hingehoiust, diakooniast, kirikust ühiskonnas, piibli tõlkimisest, kaplanaadist ja meediast. Nagu vaimulike kokkusaamisele kohane, algab konverents jumalateenistusega Aegviidu kirikus.

Kaasvaimulikele peab kõne Karula koguduse õpetaja Enno Tanilas, Aasta vaimulik 2019 (Foto: Regina Hansen)

EELK vaimulike konverentsi „Hirmust ja armust” programm

25.-26. jaanuar 2022, Nelijärve Puhkekeskus

Teisipäev, 25. jaanuar

Hommikusöök kohalolijatele

09.00   Registreerumine ja hommikukohv

10.00   Jumalateenistus Aegviidu kirikus (Võru praostkond)

11.30   Konverentsi avamine, kohaliku esindaja ja väliskülaliste tervitused

12.00   Hirmud ja meedia

Anti Toplaan, EELK Kuressaare Laurentiuse koguduse õpetaja, meediavaldkonna assessor

13.00   Lõuna

14.00   Hirm ja arm Piiblis

Urmas Nõmmik, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, usuteaduskond, Vana Testamendi ja semitistika professor

Arne Hiob, EELK Tallinna Jaani koguduse õpetaja, Usuteaduse Instituut, süstemaatilise teoloogia professor

15.30   Paus

16.00   Hirmud kirikus

Isa Christoph Wrembek, Saksamaa

Kätlin Liimetsa intervjuu Christoph Wrembek´ga ajalehes Eesti Kirik (15.09.21) SIIT

– 18.15 Töötoad (mõlemal konverentsipäeval)

Hingehoid. Tänased hirmud hingehoiupraktika peegeldusena. Töötoa eesmärk on käsitleda kirikus ja ühiskonnas valitsevaid hirme ning leida vastusteid küsimustele, milline peaks olema kiriku, selle liikmete ja vaimulike roll nendele hirmudele vastamisel.

Diakoonia. Erivajadused kirikus: kas oleme nendeks valmis? Töötoas arutletakse selle üle, mis on erivajadused, millega kogudused kokku puutuvad ning kas ja kuidas ollakse valmise teenima erivajadustega inimesi teenima.

Kirik ja ühiskond. Koroonapiirangud ja ühised mängureeglid. Koroonapandeemia erinevad lained on saanud osaks argipäevast. Kehtestatud piirangud tekitavad killustatust ja pingeid ühiskonnas ning kirikus. Vastandumistest on saamas kaasaja norm mitte üksnes pandeemiaga seoses. Kuidas nende pingetega toime tulla?

Piibliteadused ja tänapäev. Kuidas tõlkida evangeeliumi? Oleme ette valmistamas järgmist eestikeelselt piiblitõlget, mis peaks valmima 2039. aastaks. Kuidas aga tõlkida ja tõlgendada evangeeliumi tänapäeva inimesele nii, et see kõnetaks ja oleks osaks meie väärtusruumist? Kas oskame vaimulikena kasutada meile kasutuses olevaid võimalusi?

Meedia. Kes on kiriku hääletoru? Töötoas püüame leida vastust küsimusele, kes on kiriku kõneisik – kas selleks on iga koguduse õpetaja või selleks ametisse kutsustud isikud? Kes tagab selle, et kiriku sõnum ühiskonnale on mõistev viisil, mis ei killusta kirikut ja ühiskonda, vaid on ülesehitav ja positiivseid arenguid toetav. 

19.00   Pidulik õhtusöök

Õhtusöögi käigus kuulutatakse välja uus Vaimulike Konverentsi juhatus, kirikukogu saadikud ja aasta vaimulik ning tutvustatakse uusi vaimulikke

Peale õhtusööki Öökullivestlus ja ööpalvus

Kolmapäev, 26. jaanuar

07.15   Vaimulikud harjutused / piiblitund

08.00   Hommikusöök

08.45   Jumalateenistus (VK juhatus)

09.55   Hommikuvõimlemine

10.00   Lühike ülevaade Eesti vanglateenistusest

Tanel Meiel, vanglate peakaplan

10.15  Hirmud ja arm lepitamisel

Tõnu Lehtsaar, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, usuteaduskond, religioonipsühholoogia professor ja Tartu Ülikooli töötajate nõustaja-kaplan

11.15   Paus

11.30   Töötoad

13.00   Lõuna                                                             

14.00   Hirmu ja armu peegeldused ühiskonnas: ootustest kirikule koroonapandeemia taustal. Kas kirik suudab oma kätt pulsil hoida?

Liina Kilemit, EELK Usuteaduse Instituut, lektor

15.00   Infominutid (palume ette registreerida)

15.30   Hirmu ja armu peegeldused EELK-s: kiriku tänased sõlmküsimused ja väljavaated neile vastamisel

            Urmas Viilma, EELK peapiiskop

16.15   Konverentsi lõpetamine ja lõpupalve

Lisa kommentaar