21. september on evangelist Matteuse mälestuspäev

Matteus, kes oli pärit Kapernauma linnast Juudamaalt, oli üks Jeesuse kaheteistkümnest jüngrist ja apostlist. Enne Jeesusega kohtumist töötas ta Rooma keisririigile maksude kogujana, mis oli tollases juudi ühiskonnas väga halvakspandav amet. Jeesus kutsus Matteuse aga enda õpilaseks ning Matteus jättis oma töö. 

Kanoonilise pärimuse järgi olevat apostel ja vanima evangeeliumi autoriks peetud Matteus sündinud Alfeuse pojana Galileas.

Enne Jeesusega tutvumist teenis Matteus elatist maksukogujana, tölnerina, ja oli sellepärast juutide poolt põlustatud. Matteuse evangeeliumis kirjeldatakse, et Jeesuse kutsel jättis ta oma ameti ja ühines tema õpilastega (Mt 9:9). Jeesus valis Matteuse kaheteistkümne jüngri hulka (Mt 10:3).

Pärast Kristuse taevasse minemist olevat ta jutlustanud Juudamaal, Pärsias ja Etioopias. Etioopias noomis ta kuningat, et see ihales ühte süütut kristlasest neidu. Noomimise peale vihastunud kuningas käskis Matteuse tappa. Pärimuse järgi raiutigi tal 21. septembril pea mõõga või kirvega maha.

Matteuse põrm maetud Bretagne’i, kust selle omakorda viinud Apuulia ja Calabria hertsogiks tituleeritud normannide väejuht Robert Guiscard Lõuna-Itaaliasse Salernosse. Neli Prantsusmaa kirikut on väitnud end omavat Matteuse maharaiutud pead. Nagu paljude teiste varasemate kristlike apostlite ja pühakute puhul, puuduvad ka Matteuse elust tõepärased andmed.

Matteuse nime algkuju Mattai on heebrea keeles «kingitus»
Pikem nimekuju Mattathiah tähendab «Jahve kingitust». Kasutati veel nimekuju Mattithiah ja Mattathias.

Palvetame: Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid Matteuse tollipunktist oma apostliks ja evangeeliumi kirjutajaks. Valgusta meie südameid oma Püha Vaimuga, et me oma patud maha jätaksime, kõigile rikkuse kiusatustele vastu seisaksime ja loobuksime omakasu taotlemisest. Aita meil järgida Sinu Poega Jeesust Kristust, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.


Loe lisa:

Juutide poolt põlustatud maksukoguja, Eesti Kirik 17.09.2008

Meeldib 1